Viljandi haigla otsib plaanitava hoone kasutusanalüüsi läbiviijat

Viljandi haigla on alustamas uue kesklinna hoonekompleksi rajamist, kuhu on plaanitud tuua nii haigla kui ka tervisekeskus. Haigla arendusmeeskond on otsustanud arhitektuurikonkursi eel läbi viia ka kasutusanalüüsi.

See on Eestis esmakordne samm kaasata disainerid mastaapse avalikus kasutuses oleva hoone rajamisse juba eeletapis enne arhitektuurse lahenduse tellimist. Seda eesmärgiga luua mugav ja toimiv keskkond arstidele, õdedele, patsientidele ja nende saatjatele. Kasutusanalüüsi hanke lähteülesande kokkupanekut nõustas ka Eesti Disainikeskuse meeskond. 

Tellitav töö on nõudlik ülesanne pakkujatele, kes täpselt sarnast kogemust ilmselt ei oma. Samas on kasutusanalüüse linnaruumis ja hoonetes viimastel aastatel Eestis palju tehtud ning võimekate teenusedisainerite ring laienenud. Kõik teenusedisainerid ja kasutusanalüüside spetsialistid on oodatud pakkumist esitama, et suur väljakutse vastu võtta ning oma tööga tulevasele eduloole alus rajada.

Viljandi Haigla ootab pakkumisi riigihangete keskkonnas 5. oktoobriks 2017, hankeleping sõlmitakse 3 kuuks. Hanke tulemus on põhiliseks sisendiks Viljandi haigla ja tervisekeskuse kesklinna hoonekompleksi rahvusvahelise arhitektuurikonkursi lähteülesandele.

Riigihanke number: 190983