Valminud on uus loomemajanduse uuring ja kaardistus. Tutvu lähemalt disainivaldkonna tulemustega
Tegemist on järjekorras neljanda sellemahulise uuringuga, mis tugineb 2015-2016 aasta andmetele.

Kultuuriministeeriumil valmis koostöös Eesti Konjunktuuriinstituudi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus. Tegemist on järjekorras neljanda sellemahulise uuringuga ja see tugineb 2015-2016 aasta andmetele.

“Kultuur pole enam ammu “pehme” ala, vaid toob märkimisväärselt tulu. Me ei kujuta ettegi, kui suure osa meie igapäevaelust hõlmab loomemajandus. Uuring tõi välja, et sektori kogutulu on 1,5 miljardit eurot ja oma ca 3% osaga SKTst on see võrreldav meie majanduse põhialadega – põllumajandus, metsandus ja kalandus kokku annavad 3,4% SKTst,” ütles uuringu tutvustusel kultuuriminister Indrek Saar.

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing tõi uuringu tutvustuses välja Eesti majanduse rahvusvahelise konkurentsivõime peamised probleemid: toodete ja teenuste lisandväärtus on väike, tihti tuleb ette ka toorme eksporti; väärtusloome ahelad on lühikesed;
Eesti riiki ei tunta rahvusvaheliselt ning riik pole välistööjõu jaoks atraktiivne.

Nende probleemide lahendamisel saab abiks olla just loomemajandus, mis  aitab läbi kultuuri Eestit välismaal tutvustada, toodete ja teenuste väärtust(hinda) suurendada, muudab Eesti elukeskkonna huvitavamaks ja toetab turismi arengut.

Josing lisas, et lisaks tuluteenimise võimele lisab loomemajandus tulu ka teistesse valdkondadesse. Loomemajandusel on oluline roll ka avalikus sektoris ja ettevõtluses.” 

Loe lähemalt siit: https://bit.ly/2rGsRx8

Tutvu disainivaldkonna uuringu tulemustega: https://bit.ly/2IAgKx3 


uuring