Üliõpilased disainisid Päästeametile innovatiivseid tooteid

2016. aasta kevadel toimus TTÜ ja EKA ühise rahvusvahelise õppekava Design & Engineering tudengite ja Päästeameti ühine koostööprojekt, mis päädis nelja innovatiivse tooteideega, mis aitavad nii päästeametil kui tavakodanikel elu ohutumaks ja turvalisemaks muuta.  


Initsiatiiv koostöö algatamiseks tuli Päästeameti poolt, kellel oli positiivne kogemus 2015. sügisel toimunud hackatonist, kus Päästeameti meeskond koostöös erinevate ülikoolide tudengitega arendasid lahendusi, kuidas päästjatel tööd paremini teha ja inimeste elu turvalisemaks muuta. Üks sealsetest meeskondadest pääses koguni Ajujahi TOP30 hulka.  

Magistriõppe 1. kursust juhendasid Hannes Seeberg, kes suunas uurimus- ja arendusprotessi ja Ionel Lehari, kes juhendas meeskondi turunduse ja müügi poolega (kas toode on müüdav, kuidas presenteerida ja paremini kommunikeerida jne).

Õppetöö algas Päästeameti poolsete ideede ja vajaduste tutvustamisega ning tegevuse ja kitsaskohtade kirjeldamisega. Magistrantide ülesanne oli luua uuenduslikke lahendusi, mis aitaksid päästjate tööd teha paremini, ohutumalt ja kiiremini. Sealjuures võisid ohutusalased tooted olla kasutamiseks ka tavainimestele ja Päästeameti partneritele. Järgmisena jagunesid tudengit meeskondadesse ning hakkasid tööle projekti tausta uurimisega – käisid Päästeametis kohapeal, tegid intervjuusid nii päästjate kui kasutajatega, uurisid teisi sarnaseid projekte üle maailma jne. GIGA-mapping tööriista kasutades kaardistati erinevad kategooriad ja nende omavahelised seosed ning piiritleti kitsaskohad edasis kontseptsiooni loomiseks.  

Oluline disainiprotsessi osa on huvipoolte ja kasutajate kaasamine ning tudengid suhtlesid projekti jooksul väga erinevate kasutajagruppidega. Näiteks Ignikiti lõkkeaseme meeskond intervjueeris matkajaid ja Türgi päästjaid, kes peavad tihti metsatulekahjusid kusutama. Pliidi ventilatsiooniseadme sees asuva tulekustutaja Mistlet meeskond rääkis perekondade, vanemate inimestega ja nendega, kes olid väiksemaid tulekahjusid läbi elanud. Samuti kontakteeruti Electroluxi Rootsi disainimeeskonnaga, kes andis tudengitele väärt tagasisidet. Päästeametnike infovahetusega tegelev Fiready meeskond uuris päästeametnike kogemusi, kuid võtsid ühendust ka Motorola Solutions’iga, mis arendab seal hulgas tuletõrjujatele kommunikatsioonilahendusi.  

Kui põhjalik uurimustöö, vajadused ja võimalused kaardistatud, asuti ideid ja kontseptsioone edasi arendama. Projekt päädis viimistletud prototüüpide esitlemisega juunikuus.  

Koostöö tulemusena valmisid järgmised lahendused: 

Mistlet

Mistlet on väike intelligentne tulekustuti toidukõrbemiste ja pisikeste köögipõlengute kustutamiseks. Põlengute avastamiseks kasutab seinale kinnitatav seade erinevaid andureid. Vastavalt inimeste viibimisele köögis reageerib see erineva viitajaga, lülitades välja elektri ja asudes põlengut kustutama. Seade kasutab ka F-klassi tulekahju jaoks sobivat udutehnoloogiat.

Meeskond: Denizay Apusoglu, Anette Sepp, Veiko Salumäe, Karel Reisko 


Ignikit

Ignikit on kaasaskantav kuumuskindel ja süütematerjaliga varustatud lõkkease, mis pakub lihtsat ja ohutut matkamiskogemust. Toode võimaldab vähendada metsatulekahjude arvu, mis on põhjustatud hooletust lõkketegemisest looduses.

Meeskond: Başaran Cabuk, Holger Mets, Anne Stahl 

Päästja isikukaitsevarustus – Fiready 

Koostamisel on tark ja terviklik süsteem, mis on suunatud sündmuskoha infovahetuse ja infojuhtimise parandamisele. Süsteemi koosneb neljast elemendist: raadiosidevahend, hingamisaparaat, mask ja tahvelarvuti. Seadmetega on ühendatud mitmed tehnoloogilised lahendused (nt kajalokatsiooni seade), mis võimaldavad saada paremat ülevaadet sündmuskoha tegevustest, hinnata tegevuste efektiivsust ja suurendada päästjate ohutust.

 Meeskond: Johanna Blaak, Aslı Atalay, Magdalena Ataman, Roosi Keva 

Pesemine kriisisituatsioonides – Re-wash

Kontseptsiooni koostamisel on kasutatud tehnoloogiat, mille on välja töötanud Tartu Ülikooli teadlased – pesuensüümide väljavõtmine pesuveest. Uudne lahendus näeb ette selle tehnoloogia kasutamise kriisisituatsioonides, kus vesi on raskesti kättesaadav ning hügieen on määrava tähtsusega. Meeskonna sihiks on välja töötada iseseisev pesuainega varustatud kätepesu seade ja/või duššikabiin, mis taaskasutab pesuvett.

Meeskond: Tõnis Voitka, Merle Randmäe, Elisa Männisalu  

Tudengi tagasiside tööle:  

“Jäin kindlasti projektiga väga rahule. Päästeamet oli projektidest väga huvitatud ja nad olid igati koostööaltid, andes üsna palju väärtuslikku tagasisidet. Iga projekt toob kaasa uue meeskonna ja tohutul hulgal infot antud valdkonna kohta. Ainuüksi üks tuleohutusalane käsiraamat oli juba 3500 lehekülge. Samuti õppisime, kuidas meeskonnana toimida nii, et töö saaks tehtud ning tulemus oleks hea – erinevate valdkondade inimeste mõtted käivad üsna erinevaid radu pidi ja selle kõige kokku sobitamine on tihtipeale keeruline.”