Testi, milline on sinu ettevõtte jätkusuutlikkuse võimekus!

Valminud on uus ringdisaini valdkonda tutvustav veebileht, kus saab testida oma ettevõtte jätkusuutlikkuse võimekust


Eesti Disainikeskuse, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse ja Eesti Keskkonnajuhtumise Assotsiatsiooniga (EKJA) koostöös on valminud eesti- ja ingliskeelne  www.ringdisain.ee veebileht, mis koondab ringdisainiga seotud info, valdkonna värskeimad uudised, Eesti ringmajanduse ja ringdisaini ekspertide kontaktid ning inspireerivad näited. Lisaks sisaldab leht ka ringdisaini auditi küsimustikku, mida täites saavad ettevõtted tagasisidet oma valmisolekust ringdisaini rakendada ning suunised, milliseid abivahendeid kasutada, et oma tegevust ja tootearendust rohkem ringsemaks muuta.Tänane lineaarne majandusmudel oma ületarbimise ja -tootmisega on selgelt ammendumas ja Euroopa rohelepe avab uksi uute süsinikuneutraalsetele ja ringsetele ärimudelitele ja toodetele. Samas peavad ka ettevõtted ise olema valmis muutuva aja ja nõudmistega kaasas käima. Kuna ettevõtte tootearenduse ja disainijuhtimise tulemuslikkuse hindamise aluseks on tänaseks olemas selged ja sobivad mõõdikud, siis ei pea ettevõte selles protsessis olema üksi, vaid saab kaasata ringmajanduse ja ringdisaini eksperte, kes aitavad üheskoos disaineritega neile sobiva ringdisaini missiooni ellu viia. Uue veebilehe eesmärk ongi pakkude selleks vajalikke kontakte ja juhiseid.


Fotol: Harri Moora

Harri Moora (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse keskkonnakorralduse programmi juhataja ja vanemekspert ning EKJA juhatuse liige) sõnul mängib uute keskkonnahoidlike toodete ja teenuste arendamises võtmerolli oskus kasutada uusi ringdisaini strateegiaid ja lahendusi: ‘‘Eesti ettevõtete huvi ressursitõhususe ja ringse tootearenduse vastu on hüppeliselt suurenenud. Osaliselt on selleks põhjust andnud Euroopa Liidu regulatiivne surve ja teisalt on ettevõtted hoomanud, et ka turg on kiiresti hakanud keskkonnahoidlikke tooteid ja teenusid eelistama, mistõttu pole pikemas perspektiivis võimalik olla äriliselt jätkusuutlik, kui nendele küsimustele süsteemselt tähelepanu ei pööra.‘‘

‘‘Samas näitab meie ettevõtetega koostöö kogemus, et ettevõtted vajavad siin tuge ja nõustamist - nii esmase disainivõimekuse ning strateegilise ja organisatoorse valmisoleku arendamisel kui ka juba konkreetsemate ringdisaini projektide läbiviimisel. Selleks oleme välja töötanud sobilikud teenused, mis aitavad ettevõtetel vajalikke hinnanguid ja ringdisaini lahendusi välja töötada. Tänaseks on juba kümned ettevõtted Eestis oma ringdisaini suutlikkust hinnanud Ringdisaini Auditi abil ning üha enam ettevõtteid tunneb huvi ka Ringdisaini Sprint koolituse vastu, et juba konkreetseid ringseid toote- ja teenuselahendusi koostöös ekspertidega välja töötada‘‘, julgustab Harri Moora.


Ringdisain on disainiprotsess, mille eesmärgiks on toodetele ja teenustele uuenduslike ja jätkusuutlike lahenduste loomine, rõhutades loodusvarade mõistlikku tarbimist, jäätmete vähendamist ja uute innovaatiliste ärimudelite loomist, mis aitavad toodete ja teenuste ringsust ja nende kasutuse pikaajalisust tagada. Ühtegi materjali ei raisata, vaid ressursid ja materjalid ringlevad võimalikult kaua ning toodavad seeläbi suuremat väärtust. Tooted disainitakse ja kasutatakse nii, et oleks võimalik toodete, nende komponentide ja materjalide pikaajaline kasutamine, korduskasutamine ja parandamine. Eesmärk on vähendada vajadust uue, loodusest tuleva tooraine järele ning tagada, et loodusesse tagasi jõudvad ained ei tekita ebasobivaid kõrvalnähtusi.


Ringdisain.ee veebileht ootab uudiseid ning ringdisaini rakendamise parimaid näited ja praktikaid aadressile: kerli@disainikeskus.ee

 

Lehel asuv küsimustik/tööriist on loodud SEI Tallinna ja Design Europe Finland ’’EcoDesign Circle‘‘ projekti raames. Vormi andis veebilehele ja küsimustikule disainibüroo DUX.
Ringdisain