Tartu Kunstikool on koheselt valmis vastu võtma 15 pagulast!

Koheselt ollakse valmis vastu võtma 15 pagulast, kellele pakkuda kohanemist ja õppimist!


Tartu Kunstikool pakub turvalist koolikeskkonda, kohanemist läbi käelise ja loomingulise tegevuse. Pikema ettevalmistusega ollakse valmis vastu võtma kuni 40 pagulast.

- Eelistatav vanusegrupp on 15+ kuni 26+, kuid kindlasti võib olla ka teistes vanustes;
- Eelistatav sihtgrupp on kunsti-, disaini- ja ka IT-valdkonna noored;
- Pakutakse erialaõpingute jätkamist.

Oleme valmis vastu võtma ja võimalik, et ka osaliselt tööd pakkuma kunsti- ja disainivaldkonna õpetajatele, kunstnikele.

Tartu Kunstikool valmistab ette CODE projekti raames aprill-juuni pagulasgrupi vastuvõttu (projekt on suunatud vähemate võimalustega noortele). Saame ca 2 kuud pakkuda metoodiliselt toimivat programmi 15 - 26-aastastele noortele, mis toetab nende sotsiaalset toimimist ja võimalikku huvi disaini kunsti või meediavaldkonnas.
Selles projektis saaksime pakkuda ka tööd 1-2 Ukraina õpetajale (keel, disain, kunst, meedia, karjäärinõustamine jne).

Rohkem infot:
www.tartukunstikool.ee/et/code
ave.leek@tartukunstikool.ee


Tartu Kunstikoolil on pikaajaline koostöö Ukraina Kultuurikeskusega (praktikapartner). Jätkame koostööd selles kriisis ja otsime koos lahendusi!


Tartu Kunstikoolis on õppinud üks Ukraina pagulane, kes on ka praegu meiega kontaktis ja keda kaasame.

TartuKunstikool