Tallinn kutsub koostööle!  

Hea Tallinna koostööpartner!

Mitmed avalike teenuste osutamisega seotud probleemid lähtuvad ruumilisest keskkonnast ja tuleks lahendada juba planeerimise faasis. Harju maakonna strateegias kirjeldatud tasakaalustatud ruumimustri saavutamine on seotud erinevate suurte ja keeruliste küsimustega, mis vajavad koostööd ja ühist plaani. Ootame teid, kui valdkonna eksperti ja otsustajat, ruumilise planeerimise töötuppa kaasa mõtlema ja ühist tulevikku kujundama!KÕIKIDESSE TÖÖTUBADESSE SAAB
REGISTREERUDA SIIN

Töötubade fookused

Teenuste arendamise töötuba (26.11.2019)

Kell: 10:00 - 13:00 
Koht: Rae Kultuurikeskus, (Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Rae vald, Harjumaa).

Teenuste arendamise töötuba keskendub hariduse, ettevõtluse, inimeste heaolu ja elu- ning looduskeskkonnaga seotud teenuste võimalikule ühisele arendamisele.

Registreerimise tähtaeg: 22. november 2019

Töötuppa on oodatud avalike teenuste arendamise ja osutamisega seotud eksperdid nii Tallinnast kui Tallinna naaberomavalitsustest.

Ruumilise planeerimise küsimustele keskenduv töötuba (4.12.2019)

Kell: 11:30 - 14:00
Koht: Rae Kultuurikeskus, (Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Rae vald, Harjumaa).

Töötoas loodud heade mõtetega soovime täiendada valmivat Tallinna uut arengukava projekti ja algatada edasist sisulist koostööprotsessi. 

Registreerimise tähtaeg: 29. november 2019

Harju maakonna strateegia peatükis 2.4 „Tasakaalustatud ruumimuster“ tulenevad järgnevad töötoa fookusteemad:


- „Keskustes oleva taristu tõhusam ära kasutamine“ – täpsustame koos, milline taristu ja mille jaoks ära kasutamine?

- „Keskuste asustuse tihendamine“ – kui suurt elanike ja kui suurt hoonestuse tihendamist me silmas peame konkreetsetes kohtades?

- „Ehitustegevus peab lähtuma inimeste tegelikust liikumisest …“ – milliste meetoditega me soovime ehitustegevust suunata?

- Linnalise asustuse mõiste täpsustamine ning edasiste suundade seadmine linnalises asustuse planeerimisel.


Linnaruumi disaini töötuba (12.12.2019)

Kell: 10:00 - 13:00
Koht: Tallinna Õpetajate Maja Hansasaal, (Raekoja plats 14, Tallinn)

Linnaruumi disaini töötuba keskendub linnaruumi sõbralikkuse disainimisele inimese tasandil. Räägime nii võimalikest eesmärkidest kui võimalikust protsessist eesmärkide saavutamiseks.

Registreerimise tähtaeg: 9. detsember 2019

Töötuppa on oodatud valdkonna professionaalid: arhitektid, projekteerijad ja disainerid.

KÕIKIDESSE TÖÖTUBADESSE SAAB REGISTREERUDA SIIN


Töötoad viib läbi Tallinna Strateegiaüksus koostöös disainipartner MELIORADiga.
Täpsem info: tallinn2021@meliorad.com