Rahvusvaheline stažeerimine disaineritele

Eesti Disainikeskus kuulutab välja rahvusvahelise stažeerimise konkursi, pakkudes võimalust disaineritele omandada väärtuslikke kogemusi rahvusvaheliste meeskondade dünaamikast. Stažeerimise eesmärk on laiendada osalejate kontaktivõrgustikku, süvendada arusaama teiste riikide disainibüroode tööprotsessidest ning tutvustada Eesti disaini maailmas. Toetus rahvusvaheliseks stažeerimiseks on olenevalt sihtkohast kuni 4000 eurot, mida saab kasutada reisi- ja majutuskulude katmiseks.


Fotol 2019. aasta stažeerijad Uku-Kristjan Küttis, Taavet Kohal ja Jüri Orgusaar


Tingimused

Stažeerimise periood peab olema vähemalt 3 - 4 nädalat, soovi korral võib periood olla ka pikem, kuid toetuse summa sellest ei suurene. Stažeerimine peab olema läbitud hiljemalt 1. veebruar 2025.a.

Konkursile on oodatud osalema kõik disainerid, sõltumata tegevusvaldkonnast, kes töötavad põhikohaga disainibüroos.

Toetust antakse kuni neljale disainerile. Kandideerida saab jooksvalt, kuni toetust jätkub.

Toetus on seekordses voorus kuni 4000 € inimene (olenevalt sihtriigist).
Soome, Rootsi, Läti, Leedu: kuni 3000 €
Euroopa + ülejäänud riigid: kuni 4000 €

Toetus on mõeldud majutus- ja sõidukulude katteks (vormistab ja maksab EDK).
Rahastaja uus tingimus on see, et ettevõtel tuleb tasuda sõltuvalt toetuse suurusest omaosalus 20%.
Kuna tegemist on vähese tähtsusega abiga, siis ka see arvatakse ettevõttele riigi poolt eraldatud VTA summast maha (VTA suurus sõltub toetuse saajale suunatud tegevuste elluviimiseks kulunud summast).


Kandideerimine

Konkursil osalemiseks tuleb esitada vabas vormis sooviavaldus Eesti Disainikeskusele kaire.rannik@disainikeskus.ee

Avaldus peab sisaldama:

  • Kandidaadi andmed, lühike ülevaade kogemusest disainerina;
  • Võõrustava disainibüroo andmed, kuhu soovitakse minna ja kui on teada, siis informatsiooni ka töö kohta, mida disainer seal teeb;
  • Orienteeruv aeg, millal on lähetus planeeritud.

Osalejaga sõlmitakse vastavasisuline leping.

Taotluse võivad esitada nii disainerid, kellel on vastuvõttev disainibüroo olemas, aga ka disainerid, kes vajaksid abi vastuvõtva disainibüroo leidmisel. Käesolevas voorus on eelistatud kandidaadid, kellel on vastuvõttev büroo olemas ning kes on kauem praktiseerinud Eesti disainimaastikul.Projekti kaasrahastatab Euroopa Liidu Ühtekuuluvuse Fond.