OSKA raportis selgub, et Eesti vajab rohkem disainereid

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteemi OSKA raportis selgub, et Eestis on puudus toote-, teenuse- ja kasutajakogemuse disaineritest


Ekspertide hinnangul on disainiteadus ja disainiväärtus Eestis suure arengupotentsiaaliga ja võiks olla rohkem selgitatud, millist väärtust disain ühiskonnas luua võib. 

OSKA uuringujuhi Katrin Pihli sõnul on materjalipõhise disaini lõpetajatel raske end õpitud oskustega ära elatada ent Eestis on puudu  toote-, teenuse- ja kasutajakogemuse disaineritest, kelle töökohtade arv tulevikus kasvab.

Uuringud toovad disainivaldkonna puhul välja suurt arengu- ja innovatsi-oonipotentsiaali. Nõudlus disainiteenuste järele on kasvanud, mida näitab müügitulu ja töötajate arvu kasv disainibüroodes viimastel aastatel. Eksperdid on toonud eriti välja nõudluse kasvu heade teenuse- ja interaktsioonidisainerite järele ning ka disainibürood ja tööstusettevõtted teevad rohkem koostööd. Lähitulevikus kasvab oluliselt vajadus disainerite järele kogu majanduses, kuna seniste, peamiselt allhankel põhinevate majandusmudelitega ei saa paljud ettevõtted enam jätkata.


Eesti Disainikeskus ja Eesti Disainerite Liit jätkavad koostöös Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooniga veelgi efektiivsemat disaini valdkonna ning selle võimaluste ja disaineri ameti sisulisemat tutvustamist, et tõsta ettevõtjate ja avaliku sektori teadlikkust, kuidas disaini teadmispõhise kasutamise abil on võimalik luua suuremat lisandväärtust.


OSKA kultuuri ja loometegevuse valdkonna uuring otsib vastust küsimusele, milline on valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadus lähema kümne aasta jooksul ning esitab ettepanekud, kuidas tööjõu- ja oskuste vajadust täita. Lühikokkuvõttes on välja toodud uuringu kõige olulisemad tulemused. Käesolev uuring kirjeldab audiovisuaal-, sõna ja keele, disaini ja kunsti, turunduse ja kommunikatsiooni ning trükitööstuse alavaldkonna ja põhikutsealade tööjõu ja oskuste vajadust aastani 2026 ning esitati ettepanekud haridussüsteemile, kuidas seda täita.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes.

OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Vaata ka videot, kus Kaarel Mikkin The Brand Manual teenusedisaini ja brändingu agentuurist  selgitab, et toodete ja teenuste väljatöötamine toimub aina enam tihedas koostöös disaineriga, kes oskab näha probleemi ja asetada ennast kliendi kingadesse.

Tutvu OSKA lühiaruandega SIIN
OSKA raporti on kujundanud disainibüroo Velvet.


Tootedisain, Teenusedisain