Krati visuaalse identiteedi konkurss 

Tööde esitamise tähtaeg on 12. mai 2019


Võimalus jäädvustada end Eesti digiriigi arengu ajalukku!

Riigikantselei ning Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium lõid eelmisel aastal projekti nimega “Kratt”. Kratt on tehisintellekti süsteem ja projekti eesmärk on leida, kus oleks Eestis kõige rohkem krattidest kasu ja kuidas toetada krattide kasutuselevõttu (rohkem infot: www.kratid.ee). Nüüd aga otsime kratile nägu ja kutsume Teid osalema konkursil, mis annab võimaluse jäädvustada end Eesti digiriigi arengu ajalukku!

Anna kratile nägu!

Projekt “Kratt” vajab sümboolikat, mida saaks kasutada veebis, trükistel, postritel, esitlustes, ürituste materjalidel ja muudes kanalites. Täna algab krati visuaalse identiteedi konkurss, mille võitja saab auhinnaks 3000 eurot.


Miks just kratt?

Kasutame mütoloogiast tuntud tegelast ehk kratti metafoorina, et kommunikatsiooni lihtsustada. Nagu vanarahvalegi teada - kui probleem vajab lahendamist, siis kratt teeb asja ära. Seega, kui tehisintellekt on mitte-eksperdi jaoks miskit äärmiselt keerukat ja salapärast, siis muinasjuttudest tuttav kratt aitab seda uute võimaluste välja hõlpsamini mõista. Ja loomulikult peame oma kratid tegema selliseks, et nad oleksid õiglased ja kasulikud, ning hoidma silma peal, et nad kurja ei teeks. Ainult nii võime krattidest võita: vaba aega, meelerahu ja õiglasema ühiskonna.

Nõuded tööle ja tööde esitamine

Tööde esitamise tähtaeg on 12. mai. Konkursil osalemiseks peavad osalejad saatma meiliaadressile: ott.velsberg@mkm.ee järgmised nõutud elemendid:
- logo
- krattide ehk tehisintellekti temaatikaks välja pakutud kuni 2000 tähemärgi pikkune lühike selgitus, kuidas logo on seotud tehisintellekti rakenduste ehk krattidega.


Võidutöö autor võtab endale kohustuse esitada alates võitja väljakuulutamisest hiljemalt 1 kuu jooksul ka järgmised elemendid:

- logoga seotud reeglid (kaitsealad);
- logo värvikoodid (erinevate trükiviiside jaoks);
- logo must-valge variatsioon;
- failid vektor- ja rastergraafikas;
- kirjastiilid (logos kasutatud fontide nimetused).

Tööde hindamine

Esitatud töid hindab žürii, kuhu kuuluvad Riigikantselei, MKM-i esindajad ja Tanki loovagentuuri esindaja Joel Volkov, Callisto disainer Keiu Valge. Küsimuste tekkimisel võivad konkursil osalejad saata need aadressil: ott.velsberg@mkm.ee.


Hindamiskriteeriumid

Esitatud loovkavandi puhul hinnatakse nii logo visuaalset kui ka olemuslikku ehk kirja pandud selgituse sobivust krattide projektiga ja võimalustega seda projektis edaspidi kasutada.


Konkursi auhind ja autorileping

Võitja auhinnafond on 3000 eurot (sh maksud) ning autoriga sõlmitakse autorileping, mis sätestab, mis ulatuses, eesmärgil, viisil ja vahenditel, ajal ja territooriumil võib teost kasutada.


Lisainfo

Lisainfo projekti “Kratt” kohta, konkursi statuut ja autorilepingu tingimused on kättesaadavad projekti kodulehel kratid.ee ja e-maililt ott.velsberg@mkm.ee.

Foto on filmist “November” (Homeless Bob Production 2016)