Infopäeval räägiti avaliku sektori ja disaineri koostöö spetsiifikast

Infopäeval räägiti avaliku sektori ja disaineri koostöö spetsiifikast

Eile, 17. märtsil kogunesid Riigikogu teabekeskusesse avaliku sektori esindajad ja disainerid, et jagada kogemusi ja informatsiooni sellest, kuidas avalikes organisatsioonides rakendada disanereid ja disainibüroosid.

Infotunni juhatas sisse Eesti Disainikeskuse juht Ruth-Helene Melioranski, kes tutvustas Disainikeskuse tegevust, Design Excellence Estoniat ning tegi ka põgusa sissejuhatuse avaliku sektori ja disaineri koostöö spetsiifikasse ning viitas ka ideekonkursside korraldamise kitsaskohtadele.
Ruth-Helene Melioranski ettekande võib alla laadida siit

Disainikeskuse arendusjuht Geroli Peedu rääkis projekti "Seitse ühe hoobiga" näite varal disaineri kaasamisest avaliku teenuse loomisel ning tutvustas projekti käigus sündinud rakendusi ja teenuseid.
Geroli Peedu ettekanne "Disaineri kaasamine avaliku teenuse loomisesse" siin

Disainer Margus Triibmann Keha3st keskendus oma ettekandes avaliku sektori tellimusel loodud linnamööblile ja valgustitele.

Infotunni lõpetas Ionel Lehari (Identity), kes rääkis (ja ka illustreeris) olulisematest avalike organisatsioonidele ja üritustele loodud projektidest (Kultuuripealinn Tallinn 2011, Kulutuuriministeerium, Expo jne). Lehari tõi oma ettekandes välja ka avaliku sektori kui tellija kitsaskohad, plussid ja miinused.

Seda, kui loominguliselt inspireeriv partner avalik sektor on, illustreerib hästi fakt, et 59% konkurssidel auhinnatud töödest olid loodud just avaliku sektori tellimusel!