Eesti Disainikeskus korraldab avalikule sektorile suunatud infopäeva ja täiendkoolituse

Eesti Disainikeskus viib 17. märtsil läbi avalikule sektorile suunatud infopäeva ning aprillis kahepäevase avalike organisatsioonide eripärast lähtuva täiendkoolituse.

"Ühiskondlikud reeglid ehk seadused jõustuvad inimeste käitumises. Seega parema, eesmärgipäraselt toimivama reegli loomiseks tuleb hoolida ja tunda inimest, kes selle reegli järgi käituma hakkab. Ja nagu on öelnud David Kelley IDEO'st -disainimise käigus ei suretata häid tavasid välja, vaid need taasavastatakse," jagab koostööst disainibürooga kogemusi AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarja Mändmaa. "Hea disain lähtub kasutajast," võtab Mändmaa kokku disaineri kaasamise eelised.

Riigikogu teabekeskuses toimuval infotunnil "Disainer - avaliku sektori partner" jagavad disainerid koostöökogemusi avalikule sektorile disainiteenuse osutamisest ning tutvustavad avaliku sektori tellimusel loodud tooteid ja teenuseid oma disainibüroo näidete varal.

Infopäevale järgneb aprillis kahpäevane koolitustsükkel disaini rakendamisest avalikes organisatsioonides. Täiendkoolituse "Disain avalikes organisatsioonides" esimene päev (6. aprill) keskendub avalike teenuste arendamisele disainimeetoditega ning teine päev (25. aprill) tutvustab disainiprotsesside juhtimiseks vajalikke tööriistu ja strateegiaid.

„Täna on avalik teenus enamasti reguleeritud vaid mõne õigusakti tasemel ning teenuse väljatöötamine on peamiselt ametnike ja juristide ülesanne. Kasutamata on oluline ressurss disainerite näol, kes suudaksid teenust analüüsida nii selle osutaja kui ka kasutaja vaatepunktist ning hinnata, kuidas teenust kõige optimaalsemalt korraldada," selgitab koolituse korraldamise tagamaid Eesti Disainikeskuse disaininõudluse arendusjuht Geroli Peedu.

Täiendkoolitusi viivad läbi Janno Siimar, Kristjan Jagomägi, Maarja Mändmaa ja David Griffiths (UK).

Registreerimisvormi, päevakava ja lisainfot leiate Disainikeskuse kodulehelt www.disainikeskus.ee

Koolitust toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Loomemajanduse tugistruktuuride meetmest.