Individuaalne coaching disainiettevõtetele

Disainiettevõte - tule 
coachingu programmi!


Coachingut viivad läbi hinnatud strateegid juhtimises – Mart Kikas ja Marko Rillo, kes on varasemalt disainibüroode suunal edukalt koolitusi läbi viinud ning mentorlust pakkunud. Coaching võimaldab disainiettevõttel saada oma äris professionaalsemaks ja tõhusamaks, defineerida ettevõtte ärimudeli olulisemaid komponente ning suurendada müügi- ja ekspordivõimekust. Tähtaeg programmi kandideerimiseks on 5. märts 2021.


Kellele coachingu programm mõeldud on?

Coaching on mõeldud disainiettevõtetele.


Mis kasu on coachingust disainiettevõttele?

Coachingu käigus saavad disainiettevõtted:

- Mõtestada ärimudeli komponente – mis aspektid disainiettevõtte äris aitavad süsteemselt tegutseda;

- Analüüsida tegevusi, mis on disainiettevõtte tegevuses kõige tulutoovamad;

- Hinnata oma kompetentse - milliseid aspekte saab tugevdada või milliste osas tuleks otsida endale abilisi;

- Kaardistada võimalusi tulude suurendamiseks läbi müügi laiendamise ja eksporditegevuse suurendamise;

- Analüüsida oma ressursse – millised on tähtsad, milliseid tuleks edendada ja milliseid on vajaka.


Milline on programmi ülesehitus ja palju see maksab?

Coaching koosneb kahest osast:

1) Individuaalsetest coaching-kohtumistest (kuni 10 tundi) disainiettevõtte juhi ja/või meeskonna ja coachi vahel.

2) Kahest ühisest coaching-sessioonist (2x2 tundi), kus osalevad kõik programmis osalevad disainiettevõtete esindajad.

Individuaalne coaching toimub kord 2-3 nädala jooksul toimuva 1 h sessioonina, kokku kuni 10 h disainiettevõtte kohta. Kaks ühist sessiooni, kõigi coachingus osalevate disainiettevõtete osalusel, toimuvad vastavalt programmi alguses ja lõpus, kus vahetatakse omavahelisi plaane ja kogemusi.

- Esimese asjana mõtestatakse ühiselt, mis on disainiettevõtte ambitsioon – kuhu ta soovib jõuda coachingu protsessi lõpuks ja kuhu pikas perspektiivis. Seejärel aitab coach luua turvalise õhkkonna, kus saab läbi analüüsida eesmärkide poole liikumise alternatiivide plussid ja miinused. Kui võimalused on läbi käidud, siis aitab coach sisustada fookuse – millele on kõige olulisem keskenduda ja kõige lõpuks pannakse paika tegevused, millega disainiettevõte tegutsema hakkab. Esimese kohtumise lõpuks püstitatakse disainiettevõtte jaoks selged eesmärgid ja lepitakse kokku tegevuskavas;

- Enne iga järgmist kohtumist püstitab disainiettevõte uued vahe-eesmärgid, võtab tegevuskava täitmisel teatud hulga ülesandeid, mis viivad arengut edasi või kujundavad käitumist;

- Nimetatud ülesanded võivad olla seotud kas oma äritegevuse ümber kujundamise, arendamise, ekspordi alustamise või suurendamise, äripartnerite leidmise või vahetamisega. Iseseisva töö maht sõltub iga konkreetse disainibüroo jaoks olulistest strateegilistest valikutest, mis keskenduvad oma müügi- ja ekspordivõimekuse kasvatamisele.

Ühiste sessioonide käigus toimub disainiettevõtete vaheline kogemuste vahetus ja üksteiselt õppimine. Samuti püstitatakse nende käigus olulisemad ekspordi ja müügi kasvatamisega seotud sihid, et vajadusel kavandada välisturgudele siirdumisel omavahelist koostööd.

Coachingu programmi kestus on 3 kuud.

Maksumus: Omaosalus ettevõtte kohta on 500 eurot, millele lisandub käibemaks. Võimalus on tasuda ka kahes osas.


Kes coachingut läbi viivad?

Coachingut viivad läbi Mart Kikas ja Marko Rillo, kes on ka varasemalt disainibüroode suunal edukalt koolitusi läbi viinud ning mentorlust pakkunud. Lähemalt saad Mart Kikase ja Marko Rillo kohta lugeda siit.


Milline on coachi roll antud programmis?

Coachi ülesanne on kohtumiste käigus olla aktiivne vestluspartner, kes esitab disainiettevõttele avatud küsimusi, peegeldab olukorda ja paneb disainiettevõtte juhte mõtlema alternatiividele, millele nad võib-olla seni pole tulnud.

Programmi kandideerimis tähtaeg on 5. märts 2021. Osalemise soovist kirjuta info@disainikeskus.ee. NB! Coachingu programmis on kohtade arv piiratud - korraga saab programmis osaleda neli disainiettevõtet.
Coachingu programmi läbiviimist rahastab osaliselt Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.
Teenuses osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) (coachingu programmi VTA maht on 2000) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. VTA-d arvestatakse kontsernipõhiselt, seega kui ettevõte kuulub kontserni, siis ettevõttele jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos teenuse raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot. Kontrolli ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!
coaching, koolitus