Ilmus esimene võõrkeelne dokumentaalne jutustus Eesti disaineritest


       
       
       
       
     
   

Märtsis jõudis kultuurihuvilisteni ingliskeelne raamat Eesti disainielust välisajakirjaniku pilgu läbi - "Woods and the Sea: Estonian Design and the Virtual Frontier" [Mets ja meri: Eesti disain ja virtuaalne vaim]. Eesti disaineritest jutustava raamatu autor on Beriliinis resideeruv USA disaini- ja teaduse ajakirjanik Michael Dumiak. Kaasautoriteks on Ene Läkk, Ilona Gurjanova ning Kai Lobjakas, kelle materjali põhjal on koostatud disaini ja tarbekunsti ajalugu tutvustav peatükk. Eesti Disainerite Liit, kes on raamatu väljaandja, pidas vajalikuks Eesti disainimaastikku kirjeldada välisvaatleja silmade läbi. Dumiak on esimene ajakirjanik, kes välismeedias Eesti disainist lugusid on kirjutanud ning valdkonna arenguga aastaid ennast kursis hoidnud.

Eesti dünaamilist arengut e-riigina ja disaini lähiajalugu kirjeldava raamatu eesmärk on tutvustada välismaailmale erinevate lugude kaudu eesti disainereid ja arhitekte majanduse ja poliitika kontekstis. Lutherist Skype-ni, Matti Õunapuust Reet Ausini; Maile Grünberg, Tarmo Luisk, Tanel Veenre, Ivo Nikkolo, Mait Summatavet ja muidugi Bruno Tomberg. Autor intervjueeris ligi 50 disainerit/arhitekti, tema sooviks oli lugeja viia võimalikult lähedale loo allikale. Raamatu näol on tegemist dokumentaalse jutusteusega. Vaatluse all olev disainer paigutatakse rahvusvahelisse ajastu konteksti. Intervjuude põhjal tegi autor järelduse, et eestlase religioon on tihedalt seotud metsaga. Läbiv teema, lisaks disainile, on armastus looduse vastu ja seenelkäimise kirg – siit ka raamatu pealkiri. Michael Dumiak on teost tutvustanud ja publikuga kohtunud Disainiööl ja Washingtonis Eesti disaini päevadel. Raamat on Eesti Disainerite Liidu kingitus EV sajale. Väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.Raamatu esitlus toimus Eesti Disaini Päeval, 23. veebruaril kl 16.00 Solarise keskuses, Eesti Disaini Maja esinduses.

Raamatut on võimalik soetada Eesti Disaini Majast ja raamatukauplustest.