Gümnaasiumilõpetajate kuld- ja hõbemedalite kujunduse ideekonkurss

Tähtaeg: 19.03 2019. Üks autor võib esitada mitu ideekavandit!


Ideekavand tuleb esitada e-posti aadressile tiit.tuisk@innove.ee. Ideekavandi esitamise tähtaeg on 19.03.2019. a kell 10:00.

Lae konkursi tingimused alla siit.

Hankija annab ideekonkursi korraga seotud selgitusi kirjalikul pöördumisel e-posti aadressile tiit.tuisk@innove.ee kolme tööpäeva jooksul asjakohase selgitustaotluse saamisest arvates.

Kui ideekonkursi korraga seotud selgitustaotluse hankijale laekumise ja ideekavandi esitamise tähtpäeva vahele ei jää vähemalt ühte tööpäeva siis ei ole hankija kohustatud selgitustaotlusele vastama.