Ekspordiprogrammiga alustab 8 disainibürood

Alustame novembris ekspordiprogrammiga, kuhu valisime 8 disainibürood, kellele anname vajalikud teadmised ekspordiks, mentori arendustööks ning reaalse väliskogemuse ühel eksporditurul.

Programmi võeti vastu 8 disainibürood disainibüroode võrgustikust ning kestab kuni 2018. aasta detsembrini. Programmis osalevad järgmised bürood: Velvet, Ten Twelve, AKU, Mobi Lab, Identity, DUX, KOOR ja Ruutu 6.

Disainikeskus on programmi välja töötatud arvestades disainibüroode vajadusi ja soove. Täna on nende peamised barjäärid ekspordini jõudmiseks just vähesed teadmised, kogemused ja tugi. Iga büroo vajadustele lähenetakse individuaalselt vastavalt nende enda seatud fookusele ning eesmärkidele.

Protsess algab põhjaliku ärimudeli koolitusega, mis aitab disainibüroodel oma ärimudelit kõrvalt vaadata ning selle alusel oma tegevust, klienti ja väärtuspakkumist paremini mõtestada, seada endale selged arengueesmärgid. Osalevad disainivõtete juhtivad meeskonnad, kes kahe päeva jooksul töötavad aktiivselt oma ärimudeli, fookuse ja eesmärkidega nii ekspordi kontekstis kui laiemalt. Sellele järgnevalt saab iga disainibüroo endale kuueks kuuks isikliku mentori, kes on arendusprotsessis peegeldaja rollis ning aitab juhtidel oma strateegiat ning pakkumist täpsustada. Disainibüroode mentoriteks on Marko Rillo ja Mart Kikas, kes on rahvusvahelise kogemusega strateegilised nõustajad.

Veebruaris korraldame koostöös Gateway&Partnersiga disainibüroodele põhjaliku ekspordikoolituse, et valmistada end ette sihtturule minekuks. 

Aitame disainibüroodel hinnata oma ettevõtte ekspordivõimekust, luua ekspordistrateegia ja ekspordiplaan. Osalejaid koolitatakse, kuidas edaspidi ka omal käel sihtturu uuringut teha, õigeid partnereid leida, välisturgudel suhteid luua ja kasvatada. Arenduse ja koolitusperiood päädib reaalselt sihtturule sõiduga, kus iga programmis osaleja saab vastavalt oma seatud fookusele ning pakutavale teenusele koha peal kohtuda potentsiaalsete klientide ning koostööpartneritega. Võimalikeks sihtturgudeks on Norra, Šveits ja Gruusia, mille vahel programmis osalevad bürood teevad oma valiku. Sihtturult naastes on disainibüroodel võimalik saada veel mentoritelt tuge, et analüüsida kohtumisi ning sõnastada võimalikke muutusevajadusi ning edasisi arenguplaane.

Loodame, et antud programm annab disainibüroodele võimaluse astuda oma arenguprotsessis järgmine samm, võtta aega läbi vaadata oma äri, valmistuda välisturgudele minekuks nind saada esmased teadmised ja kogemused välisturul. Suur roll on ka kogemuste ja teadmiste vahetamisel disainibüroode juhtide endi vahel ja võimalus teineteiselt õppida.

Programmi rahastab EAS läbi Regionaalarengufondi.