Eesti Disainikeskus otsib oma meeskonda jätkusuutlikkuse /kestlikkuse valdkonna eksperti!


Eesti Disainikeskus (EDK) on disainivaldkonna arenduskeskus. Oleme partneriks nii disaineritele, ettevõtjatele, ülikoolidele ning teistele haridus- ja teadusasutustele, avaliku sektori esindajatele, poliitikakujundajatele ja kõigile, kes on valmis disaini kaasabil suurendama disainikasutust Eesti organisatsioonides.Eesti Disainikeskus otsib oma meeskonda eksperti, kelle ülesandeks on tegeleda arendustegevustega, mis on suunatud jätkusuutlikkuse / kestlikkuse edendamisele erinevates organisatsioonides ning ringmajandusele ülemineku kiirendamisele disaini abil, tehes selleks koostööd teiste organisatsioonidega nii disainivaldkonnas kui valdkondadeüleselt.


Võta ühendust, kui oled jätkusuutlikkuse / kestlikkuse / ringmajanduse / ringdisaini ekspert, oled arendusmeelne, suuteline tegema koostööd ning käivitama ja juhtima erinevaid koostööprojekte, sh rahvusvahelisi.

Tegemist on osaajalise tööga. 


PAKUME omaltpoolt:

- Huvitavat ja tähendusrikast tööd ning inspireerivaid inimesi;

- Enese proovilepanekut ning põnevaid disainivaldkonnaga seotud väljakutseid ja arenguvõimalusi, sh võimalust õppida ja teha koostööd oma ala parimate kohalike ja rahvusvaheliste tegijatega;
- Huvitavaid disainivaldkonna sündmusi nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil;

- hea asukohaga hubast ja kaasaegset töökeskkonda Telliskivi Loomelinnakus;
- Paindlikku tööaega.


Ootame Sinu CV-d ja motivatsioonikirja aadressile info@disainikeskus.ee hiljemalt 11. novembriks 2022.

 
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel!


Töökuulutus