Eesti Disainikeskus osales Berliinis Ringmajanduse FoorumilKogu maailm seisab silmitsi üha intensiivsemast tootmisest ja suurenevast tarbimisest tulenevate tõsiste keskkonnaprobleemide ja väljakutsetega. Täna valitsev lineaarne ehk tooda-kasuta-hülga majandusmudel, mis põhineb odaval toormel ja raiskaval tarbimisel, on selgelt oma aja ära elanud.

Jätkusuutlik majanduskasv on võimalik ainult innovatsiooni laiendamise ning ressursside ja energia tõhusama kasutamise abil. Nende põhimõtete paremaks tutvustamiseks ja majandusmudelites juurutamiseks on ellu kutsutud Interregi ECODesign Circle projekt Läänemere maades. Projekti partneriteks on: Eesti Disainikeskus, Umweltbundesamt (German Environment Agency), Internationales Design Zentrum Berlin (International Design Centre Berlin), Design Forum Finland, Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID, Swedish Industrial Design Foundation), Pomorski Park NaukowoTechnologiczny Gdynia (Pomeranian Science and Technology Park Gdynia. Projekt algas 2017 ja lõppeb 2019 aastal.

Berliinis toimunud Ringmajanduse Foorum 2018 raames tehti projekti partnerite kohtumisel kokkuvõtteid ja tutvustati ka teistele osapooltele väljatöötatud tööriistu. Abivahendid, mis aitavad edaspidi tutvustada ringmajanduse põhimõtteid, rakendusviise ja edendada majandusmudelit, mis on suunatud ressursside ja jäätmete tõhusamale kasutusele läbi materjaliringluse. Lihtsustatult öeldes on eesmärgiks kõigele loodusest võetule tagada võimalikult pikk kasutusiga.


Eestipoolse meeskonna suurimaks tööks saab nimetada disainiauditi metodoloogia välja töötamist ja selle rakendamist neljas ettevõttes. Disainiauditi metodoloogia väljatöötajad olid Harri Moora PhD ja Markus Vihma MA EKA Jätkusuutliku disaini laborist.

Saksa partnerid töötasid välja ja testisid ringmajanduse koolituste läbiviimise juhendmaterjali. Soome partnerid arendasid välja ja viisid ellu ettevõtetes ökodisainile ja ringmajandusele fokusseeritud sprinttöötubasid. Rootslased tutvustasid uusi ringmajanduse ärimudeleid, ökodisaini põhimõtteid ja ettevõtete edulugusid, mis kõik sai koondatud kodulehe aadressil:
www.sustainabilityguide.eu. Sealt leiab vastused selle kohta, mida tähendab ringmajandus lineaarse asemel ja kuidas disainerid saavad toodete elutsüklit laiendada ja pikendada. Veebileht on heaks hüppelauaks ja teadmiste allikaks neile, kes pole veel protsessi astunud, aga ka neile, kes on juba jõudnud kaugemale.

Platvormi aluseks olid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, projekteerimisorganisatsioonide ja ülikoolide uuringu tulemused. Uuringu käigus suutis SVID ((Rootsi Tööstusdisaini Sihtasutus) tuvastada turu teadmisvajadused jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse tarbeks.

Berliini Ringmajanduse Foorumil 2018 esines Eesti disainer Reet Aus oma Upmade projekti tutvustava ettekandega ja jätkas ka paneeldiskussioonis arutelu jätkusuutliku moe teemadel. 

Hiljuti tehtud ringmajanduse teemalist lugu Reet Ausiga saab lugeda siit http://www.delfi.ee/news/paevauudised/ekspress/reet-aus-moistlik-on-teha-asju-mis-elu-paremaks-muudavad?id=82745091


Loo autor: Kaire Rannik

Ringdisain