Eesti Disainikeskus esitleb disainikasutuse uuringu tulemusi

Palume esitlusele registreerida siin.

Uuringu kohaselt leiab 43% Eesti ettevõtetest, et disaini kasutamine on suurendanud kliendirahulolu, samal ajal paigutab 55% ettevõtetest end disaini rakendamise madalaimale astmele. Nendest ja veel mitmetest ettevõtjate seisukohtadest disainiga seotud küsimustes teisipäevasel esitlusel juttu tulebki. 

Eesti Disainikeskuse ja uuringufirmaga TNS Emori koostöös läbiviidud uuringu eemärk oli kaardistada disainikasutus nii era- kui riigiosalusega ettevõtetes. Uuring annab ülevaate, millisel tasemel Eesti ettevõtted hetkel on, millised on peamised takistused disainikasutuses ja kuidas disainikasutust ettevõtetes tulemuslikumalt toetada. Tegemist on esimese niivõrd laiapõhjalise uuringuga Eesti ettevõtete disainikasutuse kohta.

Uuringu tulemusi kommenteerivad Jane Oblikas (Eesti Disainikeskus), Ahti Kuningas (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Joel Volkov (Der Tank) ja Jaanika Hämmal (TNS Emor). 

Uuringu läbiviimist toetas EAS läbi Euroopa Regionaalarengu fondi.

Kohtumiseni!

Eesti Disainikeskus ja TNS Emor