Disainivaldkonna uuring

Hea disainer


Oleme kaardistamas Eesti disainimaastiku, mille eesmärk on saada parem ülevaade Eesti disainivaldkonnast ja seal töötavatest inimestest, võimaldamaks valdkonda paremini mõista ja mõõta. Küsimused on valikvastustega ning küsimustiku täitmine võtab aega 5-7 minutit. Oleme väga tänulikud, kui leiate aega vastamiseks hiljemalt 13. veebruaril 2023.


Jagame kõiki selle kaardistuse tulemusi 2023. aasta maikuus.

Palume, et edastaksite küsimustiku ka teistele tuttavatele disaineritele. Soovime saada võimalikult palju vastuseid erinevatelt disainivaldkonna inimestelt, et saada adekvaatne info Eesti disainivaldkonna kohta.

Suur aitäh Sulle Sinu panuse eest!

Link küsimustikule: https://forms.gle/yFgSAnuNyHzdPfSW8///Dear designer🤗

The Estonian Design Centre is conducting a mapping of the field of design to obtain a better overview of Estonia's field of design and the people working in it, enabling a better understanding and measurement of the field.

Responding to the questionnaire will take 5-7 minutes. We will be very grateful if you find time to respond by 13 February 2023 at the latest.

We will share the complete results of the current mapping in May 2023.

Please kindly after responding to the questionnaire forward it to designers you are acquainted with (https://forms.gle/urWzUep6ZvgKeKDy5). We desire to obtain as many answers as possible from different people in the field of design, to obtain adequate information on the field of design in Estonia.


Thank You so much for Your help!

Link to the questionnaire: https://forms.gle/LVVTVsUsPDoYvNXi6