Disainihariduse preemia 2018 pälvis Heikki Zoova, EKA külalisprofessor
Heikki Zoova on õpetanud disaini juba neli aastakümmet. 1978 alustas ta Bruno Tombergi kutsel tööd toonases Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis, foto- ja siiditrüki labori rajamisega. Heikki on olnud meistriks, dotsendiks, professoriks ja tootedisaini osakonna juhatajaks.

Žürii otsusel väärib Heikki Zoova esiletõstmist kui Eesti disainihariduse üks alusepanijaid, kes äärmiselt tagasihoidliku inimesena on seni liigagi vähe tunnustust pälvinud. Olles tootedisaini eestkõnelejaks, on ta disainile alati lähenenud ärksalt ja valdkondade-üleselt. Läbi ühisprojektide, kursuse- ja lõputööde juhendamiste, on disainimõte juurdunud näiteks keraamika, klaasi, tekstiili kui ka aksessuaari- ja köitedisaini erialadesse. Järjepidevalt on Heikki õpetanud disainmõtlemist ja -metoodikaid rakenduskunsti tudengitele, seda nii BA kui ka MA tasemel.

"Heikki puhul toimub õppimine läbi tähenduste loomise, kus kõige olulisemaks osutub kontekst, kuhu need paigutuvad. Heikkil on suurepärane võime haarata maailma tervikuna, kus üks väike muudatus nihestab kõike muud enda ümber ning selle läbi omandabki tähenduse. Oskus näha seda doominoefekti oma disainiloomingus on kõige mõjukam pagas paljude teiste oskuste seas, mida Heikkilt on õppida."  (
Merike Rehepapp, Disainihariduse preemia žüriiliige, tootedisaini teooria õppejõud EKAs ja Heikki Zoova kunagine õpilane.)

Heikki on üliõpilastele suurepäraseks mõttekaaslaseks ja delikaatseks suunajaks. Muuhulgas juhib ta noorte tähelepanu ka disaineritöö eetilistele aspektidele. Tänu pikaajalisele praktilisele tööle tegevdisainerina nii Eestis kui kaugemal, on ta eriti hinnatud oma tugeva tehnilise kompetentsi tõttu. Alati on ta toeks neile julgetele tudengitele, keda huvitavad keerukamad teemad ja multidistsiplinaarne lähenemine.

Tootedisani osakonna juhatajana käivitas ta tiheda regulaarse koostöö ettevõtlusega. Aastate jooksul on Heikki panustanud mitmekümnete ettevõtete tootearendusse ja teeb seda tänini.
Õppejõutööd jätkab Heikki Zoova ka EKA uues majas juhendades nüüd juba ka digitootedisainereid.

Disainihariduse preemia žürii nimel
Kristjan Mändmaa
Žürii esimees
Interaktsioonidisaini rahvusvahelise magistrikava juht EKA's
disainiauhinnad