Muutused EASi innovatsiooniosaku tingimustes

Disainibüroosid puudutab eelkõige muudatuste see osa, mis sätestab nõuded teenuse pakkujale/disainibüroole. Kui varasemalt võis innovatsiooniosaku programmis teenuse pakkujaks olla EAS poolt kinnitatud nimekirjas olev konsultant (FIE, füüsiline või juriidiline isik), siis 17.06.2013 jõustunud korraga asendus senine fikseeritud disainiteenuse osutajate nimekiri taotleja vaba valikuga eeldusel, et taotleja poolt välja valitud disainiteenusepakkuja vastab EAS sätestatud kriteeriumitele (täpsemad nõuded lisatud kirjas ja EAS kodulehel http://www.eas.ee/et/ettevotjale/innovatsioon/innovatsiooniosakud/disainivaldkondadeteenusepakkujad).

Täna kehtiv määrus väljendab toetamiseks lubatud disainiteenust järgmiselt:

-insener- ja disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine, välja arvatud üksnes kommunikatsiooni eesmärgil välja töötatud ja juurutatud disainilahendused (näiteks graafiline disain, turundusega seotud disain, kodulehe ja visuaalse identiteedi loomisega seotud disain);

Seega on peamiselt oodatud tootedisaini ja pakendidisaini projektid ehk kõik see, millel on käegakatsutav tulemus. Tervikliku pakendidisaini ühe osana on lubatud kasutada ka graafilist disaini.

NB! Lisaks on muutunud nõudmised teenuse pakkujale ehk disainibüroole. Esitatavad nõuded on järgmised:

1. disainialase teenuse osutaja on äriühing;
2. disainiteenuse osutajast äriühing on tegutsenud vähemalt 2 aastat;
3. teenuseosutaja põhi- või kõrvaltegevusalana on ära toodud disainerite tegevus (EMTAK kood 74101 või NACE kood 74.10);
4. disainiteenuse osutajast äriühingul on vähemalt viimase aasta jooksul olnud järgmiste teenuste pakkumise kogemus:
• tekstiili-, rõiva-, jalatsi-, ehte- ja mööblidisain;
• muude sisekujunduselementide ning muude moe- ja tarbekaupade disain;
• tööstusdisain, st toote spetsifikatsiooni ja väliskujunduse loomine ja arendamine, mis optimeeriks kasutamist, väärtust ja välimust, k.a materjalide, mehhanismide, vormi, värvilahenduse, faktuuri ja pinnaviimistluse kindlaksmääramine, võttes arvesse inimeste omadusi ja vajadusi, ohutust ning turunõudlust;
• pakendidisain.

Vastavasisulise kogemuse olemasolu peab kajastuma Taotlejale koos hinnapakkumisega esitatavate dokumentide hulgas (teostatud tööde nimekiri, nimetatud disainiteenuse valdkonnas võidetud auhinnad, teenusepakkuja eelmise majandusaasta aruandest tulenev info, vmt tõestusmaterjal);

EAS-le esitatakse projekti raames disainialaseid tegevusi teostatavate disainerite CV-d, koos olulisemate teostatud tööde nimekirjaga.

Seega on endiselt disainiteenuse ostmise toetamise võimalus innovatsiooniosaku toetusprogrammi raames olemas, kuid oluliselt fokusseeritumal kujul füüsilisele tootele. Nõue omada Äriregistris registreeritud tegevusvaldkonda – disainiteenuste osutamine, toob ehk kaasa ka disainituru statistika korrastumise, kui disainiteenust pakkuvad ettevõtted lisavad nimetatud tegevusvaldkonna ka Äriregistrisse.