Mööbli lennuväli otsib lennujuhti!

Projektijuhi ülesanded:

Mööbli lennuvälja käivitamine ja juhtimine
Disaineri ja tootmise vahelise suhtluse koordineerimine
Sise- ja väliskommunikatsioon
Veebilehekülje sisu loomine
Sotsiaalmeedia kanalite haldamine
Seminaride, koolituste ja infopäevade korraldamine

Kandidaadilt ootame:

Väga head kirjalikku ja suulist väljendusoskust
Suhtlemis- ja organiseerimisoskust
Projektijuhtimise kogemust
Huvi disainivaldkonna vastu

Oma CV ja motviatsioonikiri saada aadressile ilo.rannu@kitmanthulema.ee hiljemalt 6. märtsiks

Mööbli lennuväli on keskkond tootedisaineritele, mis loodi eesmärgiga tõsta Eesti disainerite taset tööstuslikult toodetava mööbli disainimiseks.