EASi Innovatsiooniosak laienes ka disainiteenustele

EASi innovatsioonidivisjoni direktori kohusetäitja Erki Varbola sõnul nõuab uute toodete, teenuste ja tehnoloogiate arendamine ning rakendamine ettevõtjatelt erinevate valdkondlike teadmiste ja oskustega töötajaid ning seadmeid. „Tihtilugu ei kuulu arendustööga seotud tegevus ettevõtjate põhitegevuste hulka ja selle võimekuse vajadus on ühekordne, seetõttu on ettevõtjail majanduslikult otstarbekam näiteks disaineri, projekteerija või tooteinseneri töö teenusena sisse osta," selgitas Varbola.

Kuna on oluline, et innovatsiooniosaku kaasabil pakutavad teenused oleksid kõrge kvaliteediga, sätestatakse toetusmeetmes insenertehniliste- ja disainiteenuste osutajatele valikukriteeriumid:

insenertehnilise teenuse pakkuja peab olema juriidiline isik, mille innovatsiooniosaku projekti elluviimise eest vastutab volitatud inseneri kutsega töötaja. Volitatud inseneri kutse on vastava valdkonna erivolitustega kõrgema taseme diplomeeritud insener, kellele on kehtestatud teatud kvalifikatsiooni nõuded;

disainiteenuse pakkuja peab olema juriidiline isik, mis vastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse valikukomisjoni poolt kinnitatud valikukriteeriumitele. Disainiteenuse pakkujate nimekiri on avaldatud EASi kodulehel.

Innovatsiooniosaku kui ühekordse toetuse esmane eesmärk on luua alus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arendustegevuse ning innovatsiooniteenuste pakkujate koostööle.

Osaku suurus ühe ettevõtte kohta on kuni 4000 eurot ja see katab kuni 100% toetatavatest kuludest. Kui on plaanis kallim arendustöö, saavad kuni neli ettevõtjat esitada ühistaotluse kuni 16 000-eurose innovatsiooniosaku saamiseks.

Eesti ettevõtted on saanud EASilt innovatsiooniosakuid enam kui 700 projekti elluviimiseks, toetuste kogumaht ületab 3,6 miljonit eurot