2015 – hea disaini aasta

Suurbritannia majanduses lõid disainiga seotud töökohad 2013. aastal 100 miljardit eurot lisandväärtust (GVA), mis teeb 7,2% kogu loodavast lisandväärtusest. Sellest omakorda 42% loovad töökohad, mis on seotud digitaalsete lahendustega. Eestist kahjuks otseselt võrreldavaid andmeid võtta ei ole, teame vaid, et kogu loomemajandus moodustas 2011. aastal 2,3% Eesti ettevõtete müügitulust, mis oli kokku 46 miljardit eurot. Suurbritannia numbrid näitavad, milline potentsiaal peitub disainivaldkonnas, see on Eestis suures osas veel avastamata ja kasutamata. Ja see ongi Eesti Disainikeskuse missioon – teha disain nähtavaks kui lisandväärtuse andja. Lihtsustatult on Eesti Disainikeskuse eesmärgiks luua kvaliteetne kontakt disaineri ja tellija (nii avalik sektor kui ka ettevõtja) vahel, tõstes sealjuures võrrandi mõlema osapoole teadlikkust ja kompetentsust. Meie tegevused, nii sel kui järgmisel aastal, lähtuvad sellest eesmärgist.

Vaadates korra selja taha, siis on lõppeval aastal nii mõnigi asi on paremaks muutunud.

Esiteks on disainerite häält on rohkem kuulda. Ja seda võetakse tõsisemalt. Riigikogu veebi lugu aprillis, mis paisus väikest mõõtu tormiks, näitas kahte asja – disainerid on oma töö suhtes kriitilised ja disaineritele läheb korda, mis toimub avalikus ruumis. Janno Siimari poolt algatatud disainerite manifestile kirjutas alla ligi 120 disainerit ja disainibürood. See andis avalikule sektorile (ja mitte ainult) väga hea signaali – meie hoolime! Tundub, et tekkinud on valdkondlikud eestkõnelejad ja teemad – Martin Pärn (disainiharidus, disain tootearenduses), Janno Siimar (disaini väärtustavad riigihanked), Tõnu Runnel (veebi- ja kasutajakogemuse disain). Aasta lõpus läks välja disainerite pöördumine kultuuri- ja majandusministrite poole seoses EAS-i uute innovatsiooni- ja arendusosaku meetmetega, sest need ei toeta disainiteenuste ostmist disainibüroodest. Pöördumise algatasid Ruth-Helene Melioranski ja Martin Pärn, sellele kirjutasid alla 9 tunnustatud disainerit.

Teiseks on disain rohkemates valdkondades kui kunagi varem. Teenuse- ja kasutajakogemuse disaini kohtab üha sagedamini nii teenuseosutajate kui ka tellija poole peal. Omniva, kelle teenuste kallal me Arvamusfestivalil eelmine aasta hambaid teritasime, on tänaseks palganud ux disaineri ja rakendavad teenusearenduses disainiprotsessi, mis sisaldab mh ka prototüüpimist tavakasutajate peal. Samuti on ettevõtteid, kes tõsiselt kaaluvad disainijuhi ametikoha loomist.

Kolmandaks ei ole hea disain ainult Tallinnas. Hea meel on, et Eesti Disainibüroode võrgustikus on 8 tugevat bürood Tartust, alles mõni aasta tagasi see nii ei olnud.

Mis saaks paremini olla? Kuigi disain lisandväärtuse loojana sisse kirjutatud kõikides Eesti elu oluliselt suunavates poliitikates – Teadmistepõhine Eesti, Konkurentsivõime kava "Eesti 2020", Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2020, Kultuuripoliitika 2020 ja isegi koalitsioonileping – siis puudub suur pilt ehk disainivaldkonna arengukava. Disain on killustunud erinevate ministeeriumite vahel, puuduvad konkreetsed tegevuskavad ja sisuliselt ei vastuta valdkonna arengu eest keegi. Me saame ise olukorda muuta. Disainikeskus on kutsutud eest vedama disainivaldkonna arengukava koostamist, mis peaks sündima 2016. aasta jooksul. Üleskutse – kui tunned, et soovid valdkonna arengukava koostamise protsessis vabatahtlikuna kaasa lüüa – anna endast meile teada!

Kui tulla tagasi Disainikeskuse kontakti loomise rolli juurde, siis on ka meie järgmise aasta tegevused sellele allutatud.

Avaliku sektori suunal jätkame ad hoc teenusedisaini seminaride korraldamist, nõustame hangete korraldamist ja loome sisu designforeurope.eu leheküljele. Sellele viimasele soovitan aeg-ajalt sisse vaadata – saab inspiratsiooni disaini rakendamisest avalikus sektoris, ettevõtluses ja poliitikakujundamises. Just hiljuti saime hea uudise selle kohta, et projekti lõpukonverents toimub 2016. aasta oktoobris Tallinnas, Kultuurikatlas. 

Ettevõtete suunal on kõige olulisem Disainibuldooseri projekt, kus 5 tootmisettevõtet ja 5 disainijuhti kaheksa kuud koostööd teevad. Loodame, et sünnivad inspireerivad disainirakendamise näited. Disainibuldooseri tulemustest räägime Loomepäeval, 7. juunil Kultuurikatlas. Üritus on avatud ja kõik võivad (ja väga soovitan) osaleda.

Detsembris taasavatud Eesti disainibüroode võrgustiku, kuhu tänase seisuga kuulub 46 bürood, heaks loome me andmebaasi, kust disainitellija võimalikult lihtsalt ja loogiliselt enda vajadustele vastava partneri üles leiab. Samuti on plaanis ellu kutsuda disainereid ja ettevõtteid kokku viiv kontaktürituse formaat, korraldame inspiratsioonireisi Berliini, viime läbi mitmeid erinevaid koolitusi (esimene on teenusedisaini meistriklass veebruaris) ja aasta teise poole vallutab Eesti Disainiauhinnad 2016 – kolmandat korda toimuv head disaini ja disainereid pjedestaalile tõstev sündmus – seekord veelgi rahvusvahelisemana ja sisukamana. Rahvusvahelisemalt ja sisukamalt jätkame ka Disainituruga – 1-2. aprillil toome disainiturule lisaks Eesti paremikule ka viie Skandinaavia riigi disainerid. Kevadine disainiturg toimub koostöös Tallinn Music Weekiga.

Head 2016 disainiaastat meile kõigile!

Jane Oblikas

 

Eesti Disainikeskuse sündmused 2015:

Avaliku sektori suunal tegevused:

Teenusedisaini seminarid, kohandatud vastavalt sihtgrupi vajadustele: e-residentsuse meeskonnale; Paide vabakonnaühendustele; Rahandusministeeriumile; Riigikantselei EL eesistumise meeskonnale, Tartu Linnavalituse kultuuriosakonnale – kokku ca 140 avaliku sektori juhti ja spetsialisti.

EDIP - Design for Europe platvormi üritused Euroopas – Brüssel, Lissabon, Kopenhaagen, eesmärgiks mh kogemuste ja kontaktide vahetus ja koolitus.

Esinemised rahvusvahelistel konverentsidel Brüsselis ja Lissabonis disainirakendamise võimalustest ettevõtluses ja avalikus sektoris Eesti näitel.

EV100 välissündmuste konkursi hanke ettevalmistus, nõustamine

Ettevõtete suunal tegevused:

Disainibuldooser – 5 tootmisettevõtet ja 5 disainijuhti, 8 kuud arendustegevust

Disainjuhtimise koolitused ettevõtetele Martin Pärn ja Kullerkupp, osales 40 ettevõtjat

Tallinna ja Tartu ettevõtluspäevad, osales ca 100 ettevõtjat

Pakendikoolitus Haapsalu väikeettevõtjatele, osales 20 loomeettevõtjat

Veduri infopäev "Disainiga eksportturgudele", osales 70 ettevõtjat ja loomeettevõtjat

10 ettevõtte disainialast face to face nõustamist a 90 minutit

Arvamusfestival koos EASiga "Mis kasu on minul 10 miljonist e-residendist"

Disainibüroode suunal tegevused:

Disainibüroode võrgustiku reis Stockholmi, osales 40 disainerit

Kevadine (21.05) ja jõulueelne disainiturg (20.12), 140 disainerile

Disainibüroode külastused, artiklid disainiblogis,

Disainijuhtimise koolitus Joep Paeman, osales 20 disainijuhti

Disainihommik Paul Gardieniga, osales 60 disainerit

Ärimudeli koolitus disainijuhtidele, osales 20 disainijuhti

Aafrika disainerite vestlusõhtu, osales 25 disainerit

ADC*E graafilise ja veebidisaini auhinnad, kommunikatsioonitugi

Disainibüroode võrgustik, andmebaas, veebileht – võrgustikus on 46 disainiteenust pakkuvat disainibürood, kus töötab 320 inimest