2016. aastal käivitub EcoDesign Circle projekt

EcoDesign Circle on läänemeremaade ühisprojekt, mille eesmärk on tõsta siinse regiooni ettevõtete, disainerite ja disainikeskuste ökodisaini osast teadlikkust. Projekti jooksul luuakse ja piloteeritakse tööriistu ökodisaini testimiseks, rakendamiseks ja eksponeerimiseks.

Projekt algab 2016. aasta märtsis ja kestab kuni 2019. aastani ning on rahastatud Interreg Baltic Sea Region fondi.

Eesti Disainikeskuse peamine roll on välja töötada ja piloteerida EcoDesign Engine tööriist, mis on analoogne disainiveduri ja buldooseri raames välja töötatud disainiauditile, aga keskendub ettevõtte jätkusuutlikkusele ja loodussäästlikkusele. Töötame auditi välja koostöös Rootsi, Soome ja Eesti selle ala eksepertidega ning piloteerime 3-5 Eesti väikses ja keskmise suurusega ettevõttes.

Lisaks osaleb Eesti Disainikeskus ettevõtetele suunatud "Ecodesign sprint" tööriista välja töötamisel ja piloteerimisel.

Projekt hõlmab kolme aasta jooksul tööriistade loomist ja piloteerimist, disainerite, ettevõtjate ja õppejõudude koolitamist, õpivabriku ("Lernfabrik") loomist, "Baltic Ecodesign Day" korraldamist, töötubade ja seminaride läbiviimist ja palju muud.

Üks oluline projekti sihtgrupp on disainikeskused, kes aitavad ettevõtjate, disainerite ja avaliku sektori seas ökodisaini temaatika ja tööriistade teadlikkust levitada, korraldada koolitusi ning piloteerida tööriistu.

Lisaks EDK-le on partnerid Saksamaa Keskkonnaagentuur, Leedu Disainerite Liit, Berliini Disainikeskus, Design Forum Finland, SVID, Gdynia Science and Technology Park (Poola).

Loe lisaks siit: http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/eco-design-products-to-minimise-negative-environmental-impact.html