Ringdisaini teenused

Testi, milline on sinu ettevõtte jätkusuutlikkuse võimekus uuel ringdisain.ee veebilehel!

LOENG JA TÖÖTUBA: “SISSEJUHATUS RINGDISAINI”

Eesti Disainikeskus pakub võimalust tellida ringmajandust- ja ringdisaini sissejuhatav loeng (kestvusega 1-2h), mis annab ülevaate ringmajanduse olemusest ja sellele ülemineku võimalustest disaini rakendamise kaudu. Samuti viime disainerite juhendamisel läbi ringdisaini töötuba, mis avab erinevaid ringdisaini strateegiad ning pakub osalejatele võimaluse toote või teenuse olelusringikeskseks analüüsiks ja ringsete ärivõimaluste avastamiseks.

Saada päring: info@disainikeskus.ee

Leia ringdisaini eksperdid ringdisain.ee kodulehelt.RINGDISAINI AUDIT

Eesti Disainikeskus ja Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini labor on rahvusvahelises koostöös välja töötanud kaasaegse ringdisaini auditi metoodika, mille abil on võimalik hinnata organisatsioonide disainivõimekust ja võimalikke sobivaid disaini lähenemisi, et integreerida disaini ja ringmajandusega seotud aspektid nende toote/teenuse arenduse protsessi.

Saada päring


Miks ja kellele on Ringdisaini audit mõeldud?

- Ringdisaini audit saab aidata iga ettevõtet või organisatsiooni selle praeguse disainivõimekuse, strateegia, praktikate ja tootearenduse analüüsimisel;

- Ringdisaini audit sobib eelkõige väikestele ja keskmise suurusega organisatsioonidele;

- Ringdisaini audit sobib paremini juba eksisteerivatele organisatsioonidele, sest metoodika keskendub olemasolevate disainijuhtimise praktikate, samuti olemasolevate toodete ja teenuste hindamisele.


Kes Ringdisaini auditit läbi viib ja kaua see aega võtab?

- Auditi viib läbi ringmajanduse ekspert ja disainijuht;

- Auditi tulemusena valmib ettevõttele raport, koos konkreetsete soovitustega edaspidisteks tegevusteks.

Materjalid ja lisainfo:

Ringdisaini audit (EST) Lae alla pdf!

EcoDesign Audit (ENG) Lae alla pdf!


Loe disainiblogist betoonitehas Framm ringdisaini auditi kogemusest, mis viidi läbi ringmajanduse eksperdi Harri Moora ja teenusedisaineri Kaarel Mikkini juhtimisel. 


RINGDISAINI SPRINT


Pakume võimalust viia organisatsioonis läbi ringdisaini sprint valdkonna ekspertide juhtimisel. Sprint sisaldab endas ringmajandusealast koolitust, praktilisi ülesandeid ja ettevõtte konkreetse probleemi (toote, teenuse arendus) lahendamist disainmeetoditega. Ringdisaini SPRINT metoodika on välja töötatud koostöös disainiagentuuriga Velvet ning oleme seda piloteerinud erinevates Eesti ettevõtetes.

Sprindi eesmärk:

Töötada välja ettevõttele ringmajanduse äristrateegia ühe konkreetse toote või teenuse raames ja kaardistada peamised ärimudeli komponendid.

Ülesehitus:

Ringdisaini sprint jaguneb kaheks järjestikuseks töötoa päevaks. Töötubadele eelnevalt viivad sertifitseeritud partnerid vajadusel/võimalusel läbi ka ringdisainiauditi, mis loob esmase arusaama ettevõttesisesest muudatuse vajadusest ning annab töötoa läbiviijale sisendi, mis aitab tal töötoa jooksul ettevõtte vajadusi paremini eesmärgistada. Samas saab sprindiga alustada ka ilma eelneva auditita.

Tulemus:

Erinevate ringmajanduse äristrateegiate hindamine ning ühe väärtusloomel põhineva strateegia vastuvõtmine.

Kes Ringdisaini sprinti läbi viib ja kaua see aega võtab?

- Sprint kestab kaks päeva;

- Ringdisaini sprinti viivad läbi disainer ja ringmajanduse ekspert.

Materjalid ja lisainfo:

Ringdisaini sprindi metoodika (EST) Lae alla pdf!


Kui vajad rohkem infot või soovid tellida oma ettevõttele ringdisaini auditit või sprinti, siis võta julgelt meiega ühendust: info@disainikeskus.ee


⬇ EcoDesign sprint metoodikat tutvustav video (ENG)


⬇ Vaata videot, kus Harri Moora (Stockholmi Keskkonnainsituudi Tallinna programmijuht ja keskkonnaekspert) tutvustab ringdisaini ja ringmajanduse põhimõtteid ning ettevõte NEFAB jagab oma Ringdisaini sprindi koolitusel osalemise kogemust:


⬇ Kuula ringdisaini kogemuste jagamise seminari (13.04.2021), kus sõna saavad Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI), Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni (EKJA) esindajad ning ringmajanduse ja -disaini eksperdid, kes tutvustavad tööriistu ja jagavad oma kogemusi kahe Eesti ettevõtte näitel: