Teenusedisaini töötuba Päästeametile

Teenusedisaini töötuba Päästeameti teenusekompleksi tõhustamiseks 


Eesti Disainikeskus viis eelmise aasta lõpus, koos teenusedisainerite Ruth-Helene Melioranski ja Geroli Peeduga ellu ühepäevase teenusedisaini töötoa Päästeametile. Päästeameti ohutusjärelvalve osakonna nõunik Elika Brosman oli seadnud lähteülesandeks ohutusjärelvalve teenusest koosneva kompleksi tõhustamise, sealhulgas soovis ta erilist tähelepanu pöörata ehituskontrolli teenusele.


Ohutusjärelvalve teenuste pakkumisel on peamiseks probleemiallikaks menetlustaotlejate suur hulk, võrreldes olemasolevate ehituskontrolliinspektorite võimekusega. See olukord üheti koormab inspektorite töövoogu ja teisalt pikendab menetlusprotsessi, mistõttu taotlejatel on vaja tulemust kaua oodata.


Ruth-Helene Melioranski sõnul on Päästeameti teenused oma olemuselt väga komplekssed ja need on tihti osa suuremast avaliku sektori teenuse süsteemist, mistõttu nende arendamine pakub palju eri liiki väljakutseid. Samas kasutajakeskse vaate lisamine organisatsiooni töökorralduslikule süsteemile pakub alati palju võimalusi.

‘‘Teenusedisaini üheks lähtekohaks ongi kasutajakesksus, mis pakub võimaluse astuda kasutaja kingadesse ning analüüsida teenust kasutaja vaatepunktist. Kui mängida läbi erinevaid stsenaariume saame jõuda uute või parendatud teenuseettepanekuteni,‘‘ lisab Geroli Peedu.
Selge on see, et üks töötuba suuremaid muudatusi koheselt kaasa ei too kuid siiski uurisime Elika Brosmanilt kuidas teenusedisaini töötuba aitas neil teenuste arendusprotsessis edasi liikuda.

Fotol: Elika Brosman

Kuidas töötuba aitas teil probleemi lahendamiseni lähemale jõuda?

„Saime koos kolleegidega ja konsultantide abiga teenuse probleemid läbi arutada. Igapäevatöö kiiruses on keeruline leida kõigile sobivat aega, et nii kontsentreeritult ühe probleemiga tegeleda. Kaardistasime kitsaskohad ja otsisime lahendust, kuidas saaksime protsessi nii teenuse pakkuja kui kliendi vaatest parandada”

Kirjelda töötoa meetodit, mis jäi eriti hästi meelde või mis aitas kõige enam lahenduseni lähemale jõuda?

„Protsessi läbi arutades grupeerisime probleemid. Selline grupeerimine aitas kenasti märgata, mis ajahetkel takistused juhtuvad ja millisesse probleemigruppi nad kuuluvad. Selle asemel, et kõik korraga ära parandada aitab selline lähenemine sammhaaval probleem lahendada ja parema lahenduseni jõuda. Meeldisid ka konsultantide näited, kuidas nemad oma töös üht või teist probleemi on lahendanud. Näiteks, meeskonna poolt ilma juhita tööülesande või projekti lahendamine, kus meeskonnaliikmed ühiselt jälgivad hea tulemuse saamiseks üksteise tööd, toovad välja probleemid, aitavad graafikust mahajääjad järgi ning õpivad parimatest praktikatest”

Mis on järgmised sammud peale töötuba?

„Järgmine nädal saame kokku regionaalsete juhtidega, kus hakkame arutama töötoas leitud ettepanekute rakendamist töösse”.Eesti Disainikeskus on vahelüliks tellija ja disaineri vahel. Oleme alati valmis nõustama ettevõtjaid ja avaliku sektori töötajaid, mistahes disainiprobleemi lahendamisel pakkudes välja sobilikke meetodeid ja disainibüroosid. Võta meiega ühendust info@disainikeskus.ee. 


Teenusedisain