Ringdisaini sprint Villa Wessetis ehk lihtsad sammud väiksema ökojalajäljeni

Ökoloogilise jalajälje vähendamine on tänaseks saanud iga vastutustundliku ettevõtte hügieenifaktoriks ning keskkonna säästmiseks astutakse reaalseid samme.


Nii on see ka Villa Wesseti hotellis ja restoranis Pärnus, kus hiljuti viidi läbi ringdisaini sprint.
Miks sprint ette võeti, milline oli protsess ja kuidas see õnnestus, räägivad projektis osalenud ringmajanduse ekspert Mayri Tiido, disainer Tähe-Kai Tillo ja Villa Wesseti juht Triin Kuusik.


Fotol: Ringdisaini sprint Villa Wessetis ©Tähe-Kai Tillo


Millest tekkis Villa Wessetis vajadus ringdisaini sprindiks ja mis oli selle eesmärk?


Fotol: Triin Kuusik ©Silver Gutmann 

Triin Kuusik: Jätkusuutlik areng on huvitanud meid juba pikemat aega. Ringdisaini sprint äratas meis tähelepanu ning otsisime viise, kuidas selleks meeskonda kaasata ja mõelda, kuidas saaks veel säästlikumalt majandada.

Eesmärgiks on enda poolt teha kõik, et vähendada oma tegevusega ökoloogilise jalajälje suurust - ennetada prügi tekkimist, sorteerida seda ja suunata jäätmeid rohkem ringlusesse.


Fotol: Tähe-Kai Tillo


Tähe-Kai Tillo: On rõõm tõdeda, et initsiatiiv ringdisaini sprindi läbiviimiseks oli kahepoolne. Meie olime äsja enda jaoks kohandanud ringdisaini sprindi kontseptsiooni ja soovisime seda piloteerida ning Villa Wesset otsis võimalust ringmajandusliku muutuse loomiseks oma hotellis ning restoranis.


Fotol: Mayri Tiido


Mayri Tiido: Koos Stuudio Leekiga panime oma kired kokku - nende poolt tuli disainsprint ja minu poolt ringmajandus. Meil mõlemal olid teadmised ja kogemused, mis täiendasid teineteist ja kui meetod oli juba läbi käidud ja kohandatud, siis tundus mõistlik seda ka päriselt katsetada.


Triin, kuidas jõudsite selleks ringdisaini eksperdi Mayri Tiido ja disainer Tähe-Kai Tilloni ning kuidas sujus koostöö?

Meile jäi sotsiaalmeedias silma postitus, kus otsiti pilootprojekti ettevõtteid ja pakkusime ennast välja. Koostöö sujus hästi, ajurünnaku käigus tuli välja päris mitu teemat, millega võis edasi tegeleda. Meie valisime fookusesse kohvipuru ja tühjade veinipudelite ümbertöötlemise. Kiidan Mayri Tiidot, kes on ringmajanduse teemasse nii pühendunud ja tema etteasted olid nii huvitavad ja harivad, et neid võiski kuulama jääda.

Fotol Villa Wesset ja Ringdisaini sprint ©Tähe-Kai Tillo


Mayri, kasutasite sprindi jaoks tootmisettevõttele suunatud metoodikat, mille kohandasite teenusettevõtte jaoks. Millest selline valik ja mida te metoodika puhul täpsemalt muutsite ja miks?

M.T.: Ringmajandusest räägitakse palju just tootmise ja toodete kontekstis (paranda, jaga, restaureeri jne), seega on ka paljud metoodikad ja mudelid nende jaoks loodud. Toodete puhul saab eristada kolme faasi, millel ka meie kasutatud metoodika põhines: tootmisfaas (beginning of life), tarbimisfaas (middle of life) ja toote eluea lõpu faas (end of life). Needsamad faasid saab välja tuua ka teenusettevõtete puhul, sest nad kasutavad väga palju erinevaid tooteid just tarbimise ja eluea lõpu faasis. 


Seega on neil palju potentsiaali selleks, et vähendada tarbitavate toodete kogust või korduvkasutada asju, mis neil juba olemas on. Meie hüpotees oli, et meie kasutatud Cambridge’i teadlaste poolt välja töötatud mudel toimib ka teenusettevõtetes. Sellepärast me muutsime ka Eesti Disainikeskuse poolt välja pakutud sprindi harjutusi ja samme. Lõppkokkuvõttes võib öelda, et katse oli edukas. Teenusettevõtete puhul saab ka kohandatult tootmisettevõtetele suunatud metoodikaid kasutada.


Millised on ringmajanduse sprindi tulemused Villa Wessetis? Mis läks hästi, mis halvasti?

M.T.: Kõige rohkem tegi rõõmu see, et osalema olid kutsutud erinevate valdkondade ja vastutusaladega inimesed, seega olid kõik hotelli ja restorani vaatenurgad kaetud. Lisaks läks hästi see, et kahe telefonikõnega sai lahendatud pidevalt tekkivate ühelaadsete jäätmete probleem. See andis ainult kinnitust sellele, et me peame julgema küsida “miks see nii on” ja tahtma paremaid lahendusi.

 
T.-K.T.: Väga hea meel oli, et saime lisaks teemast innustunud juhtidele anda olulised ringmajanduslikud teadmised edasi ka igapäevaselt hotellis tegutsevatele spetsialistidele, kes olid ringdisaini töötuppa kaasatud. Kui viiksin täna läbi teise piloodi, tutvustaksin ringmajanduse teooriat varem enne sprinti, et osalejates jõuaks see info settida ning sprindi käigus oleks julgust kastist välja mõelda. 


T. K.: Töö käigus leidsime, et üks prügi tekkimise koht on ühekordsed pakendid, mis tulevad sissetuleva kaubaga. Läbirääkimistel tarnijatega oleme jõudnud tulemuseni, et kaup saadetakse meile taaskasutatavates kastides, kuhu pole lisatud ühekordseid pakendeid.

Ringmajanduse sprindi tulemusel jäi pinnale kaks teemat, millega tahame rohkem tegeleda. Otsime võimalusi, kuidas suunata kohvipaks uuele ringile ja siinkohal näeme koostööpotentsiaali aednike ning seene- ja roosikasvatajatega. Veinipudelite ümbertöötlemisega soovime tekitada vaagnad, mida ise oma restoranis kasutada saaksime.


Kui motiveeritud on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ringsetele mudelitele üleminemisele Eestis? Millised on takistused?

M.T.: Täna on keskkonnateemad väga tugevasti õhus ja suurem osa ettevõtetest püüab mingil määral selle teemaga kaasa minna ja lahendustesse panustada. Motivaatoriks on kindlasti see, et tahetakse luua või osa saada mõnest eduloost. Probleemiks on aga see, et tihtipeale ei teata, kust alustada, sest tegemist on komplekssete süsteemidega. Kuid kõige suuremaks takistuseks on tegelikult meie tänane majandusmudel, mis lähtub kasvust ja kasumist. Isegi kui inimene ettevõtte sees tahab teha õigeid valikuid, siis kahjuks ei ole täna tihti need valikud majanduslikult mõttekad ja need kukuvad laualt. 

T. K.: Tänase turismi loomulik osa on rohelise mõtteviisi arendamine. Väiksematel ettevõtetel on lihtsam, kuna otsustusahel on kiire ja ideest tegudeni on lühike samm. Takistuseks on väike meeskond, kus peab aega võtma teiste tegevuste kõrvalt ja kiirematel perioodidel võib asi mõneks ajaks soiku jääda.


Kuidas disainer ja/või ekspert saaksid ettevõtteid sellel teekonnal veel paremini toetada?

M.T.: Kindlasti ei saa ringmajanduse sprint olla ettevõtte ainuke metoodika jätkusuutlike muutuste algatamiseks - selle teemaga töötamine nõuab järjepidevust. Disaineri võimekuses on anda tiimile kaasa õiged tööriistad ning suunata küsima õigeid küsimusi. Lühiajalisema projekti raames, nagu ringmajanduse sprint, oleks hea teha kuu või paari möödudes kokkuvõttev kohtumine, et sprindi tulemid koos üle vaadata.

T. K.: Suureks abiks on aidata leida õige kontakt kellega koostööd teha või lihtsalt kogemusi vahetada.


///

Rohkem infot ringdisaini teenuste kohta on leitav ringdisain.ee veeblehel, kus saab ka testida oma ettevõtte jätkusuutlikkuse võimekust. Kui soovid tellida oma ettevõttele ringdisaini sprinti või auditit, siis võid otse kirjutada kerli@disainikeskus.ee.


Teksti autor: Laura Reiter, Eesti Disainikeskus


Ringdisain