Ringdisaini metoodikaid tutvustav Train The Trainers 

Esimene ringdisaini metoodikaid tutvustav Train The Trainers koolitus toimus piloodina virtuaalselt


Ringmajanduse ja ringdisaini tähtsus ühiskonnas on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Seda näitavad mitmed algatused nagu käesoleval aastal Euroopa rohelise kokkuleppe loomine, Tehnoloogiaettevõtete Rohelise Lubaduse liikumine Eestis võitlemaks kliimamuutustega ja Rohetiigri platvorm, mille eesmärk on luua Eestile 2022. aastaks loodusressursse austav ringmajanduse mudel.


Ka Eesti Disainikeskusel on valdkonna kasvatamisel oma panus. Lisaks varasemalt arendatud ringdisaini auditi metoodikale ja hetkel käsil oleva ringdisaini sprindi läbiviimise juhendi loomisele on Eesti Disainikeskusel koos seitsme EcoDesignCircle 4.0 projekti partneriga Euroopast arendamisel ka ringdisaini metoodikaid tutvustav koolitusprogramm Ecodesign Train The Trainers.

Fotol: Train the Trainers formaadi arendusmeeskonna vedaja ja üks koolitajatest, Markus Vihma.

„Ühelt poolt on programmi eesmärk rääkida uute meetodite ülesehitusest ja kuidas neid ettevõtetes kasutada, kuid teisalt on see parim võimalus disaineritele ja valdkonna ekspertidele vahetada omavahel kogemusi,“ ütles treeningu formaadi arendusmeeskonna vedaja ja üks koolitajatest Markus Vihma.


Train the Trainers

Algselt traditsioonilises formaadis planeeritud koolitust kohandati eriolukorra tõttu kiirelt virtuaalseks ja nii toimuski esimene piloot selle aasta maikuus EDK juhtimisel hoopis Zoom keskkonnas. Esimesel testringil omandas uusi teadmisi 45 inimest Eestist, Soomest, Rootsist, Saksamaalt, Poolast ja Venemaalt.


Kuvatõmmis: ülevalt korraldaja Kelli Turmann, moderaator/koolitaja Markus Vihma, koolitajad Tapani Jokinen ja Anne Raudaskoski. Slaidi disain: Ronja Scholz


Train The Trainers koolitus annab tulevastele koolitajatele ja teenuse osutajatele Ecodesign Learning Factory, Adutiti ja Sprindi metoodikate kasutamiseks ülevaate tööriistadest ja praktilistest töövõtetest ning suunab ringmajanduse eksperte ja disainereid koos töötama. Koolitusprogrammi suurem eesmärk on koondada Euroopa kompetentsid ja jagada neid organisatsioonidele ning ettevõtetele aitamaks neil mõista ringdisaini kasutamise võimalusi ja liikuda ringleva majandusmudeli suunas.

Kuvatõmmisel: Mihkel Emil Mikk, disainistuudiost MI/KL

Koolitus ise oli väga interaktiivne – osalejatel oli võimalus jooksvalt kaasa rääkida ja igal sessioonil viidi läbi grupitöid. Hästi mõjus Sprindi sessioonil  ka Eesti disaineri vaate sisse toomine, kus Mihkel Emil Mikk ettevõttest MI/KL rääkis töö praktilisest poolest ettevõttes Nefab.Kuvatõmmisel: grupitöö Ecodesign Sprindi sessioonil 

Koolitajateks olid rahvusvahelise taustaga ringdisaini eksperdid Tapani Jokinen, Max Marwede, Ronja Scholz, Markus Vihma ja Anne Raudaskoski.

Projekti raames toimub koolitusi kokku kuuel korral, mille järel moodustub ekspertidest ja praktikutest võrgustik uute koostööprojektide sündimiseks ja teadmiste ning kogemuste vahetamiseks. Sügisel on kavas metoodikaid piloteerida ka ettevõtetes.

Järgmine virtuaalne Ecodesign Train The Trainers koolitus toimub juulikuus Disainipäevade raames Gdynias. Huvilistel palume varakult märku anda e-posti aadressil info@disainikeskus.ee .

Tutvu programmi ja metoodikatega siin – www.ecodesigncircle.eu
Tutvu tööriistadega siin – www.sustainabilityguide.eu


EcodesignCircle 4.0 projekti tegevusi kaasfinantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond ja Venemaa Föderatsioon läbi Interreg Euroopa regioonidevahelise koostöö programmi.Teksti ja kuvatõmmiste autor: Kelli Turmann

Ringdisain