Liitu Eesti Disainibüroode võrgustikuga!

Kuni 10. jaanuarini 2020 saab liituda Eesti Disainikeskuse poolt koordineeritava Eesti Disainibüroode võrgustikuga.

Liituma on oodatud erinevate valdkondade disainibürood/stuudiod/agentuurid ja ka kogenud freelancerid, kes otsivad uusi koostöövõimalusi. Hetkel  kuulub disainibüroode võrgustikku 49 bürood.

Võrgustikku kuulumine annab võimaluse:

- luua kontakte (nii valdkonnasiseselt kui ka teistes sfäärides);
- olla nähtav;
- rääkida kaasa valdkonna arengule;
- osaleda inspireerivatel reisidel ja koolitustel.

Fotol: Eesti Disainibüroode võrgustiku ja Eesti Disainikeskuse koostööpartnerite ühine reis Singapuri (mai 2019)

Eesti Disainibüroode võrgustiku liige tasub olla, sest see loob võimaluse:

- leida uusi kliente läbi Eesti Disainibüroode andmebaasi, mis on paljude ettevõtete ja avaliku sektori jaoks esimeseks kohaks disainibüroo leidmisel. Koondame andmebaasi Eesti disainibüroode paremiku, anname ülevaate teie töödest ning teenustest ja suuname pidevalt potentsiaalseid kliente andmebaasi külastama. Andmebaas on nii eesti kui inglise keeles ja sinna on aastal 2019 tehtud ca 7000 päringut.

-  luua kontakte ettevõtete ja avaliku sektoriga, läbi Disainikeskusesse tulevate kohalike ning rahvusvaheliste päringute, ettevõtete infopäevade ja disaini rakendamist toetavate programmide nagu ringmajandus ja ringdisain, tootearenduse meistriklass, Disainiaudit jmt;

- ligipääsu klastri Connected Health võrgustikule ja tasuta või soodustingimustel osalemisvõimaluse klastri sündmustel, samadel alustel klastri liikmetega;

- sõlmida kontakte ning jagada kogemusi teiste disainibüroodega, läbi ühissündmuste, koolituste ning inspiratsioonireiside. Inspiratsioonireise korraldame võrgustiku liikmetele eesmärgiga külastada erinevaid disainibüroosid, tutvuda erinevate büroode töökorralduse ja töödega, sõlmida kontakte ning saada inspiratsiooni, kogemusi. Näiteks 2019. a külastasime Singapuri ja 2020. a on plaanis reis Iisraeli.

- leida oma suurepärastele töödele kajastust Disainikeskuse sotsiaalmeedias (Facebook 8600 jälgijat/Instagram 1767 jälgijat), uudiskirjas (ca 2000 tellijat), kodulehel ja disainiblogis; rääkida kaasa Eesti disainivaldkonna arendamisele, olles kaasatud oluliste teemade nagu valdkondliku arengukava, erinevate riiklike strateegiadokumentide väljatöötamine, riigihangete läbiviimine jm aruteludes;

- osaleda 20% soodsamalt EDK koolitustel – korraldame tipptasemel rahvusvaheliste koolitajatega erialaseid täiendkoolitusi disaineritele ja disainijuhtidele - 2020 esimesel poolaastal on planeeritud kolm koolitust; olla Disainikeskuse infoväljas – saadame jooksvalt värsket infot toimuvatest koolitustest, konkurssidest, hangetest jm olulisest, mis valdkonnas toimumas;

- kasutada Disainikeskuse raamatukogu.

Sooviavaldusi võrgustikuga liitumiseks võtame vastu kord aastas, aasta lõpus. Täpne kuupäev kuulututakse välja igal aastal eraldi.

2020. aastaks uute liikmete vastuvõtt 10. jaanuarini 2020.
Uued liitujad saavad oma avalduse täita siin.

Eesti Disainibüroode võrgustiku aastane liikmemaks :

1-2 töötajat 200 €
3-10 töötajat 300 €
10-...töötajat 400 €

Küsimuste korral kirjutage Kaire Rannikule: kaire.rannik@disainikeskus.ee