Kuidas Identity aitas kaasa transpordi- ja logistikaettevõte EVR Cargo uue identiteedi loomisele?Kuidas algas koostöö EVR Cargoga, millise soovi, ülesandepüstitusega pöördus EVR Cargo Identity poole?

EVR Cargo oli korraldanud konkurssi, millest otsustasime osa võtta ning mille ka võitsime. Projekti sisuks oli uue rahvusvahelise brändikontseptiloomine.


Milline oli Identity briifile lähenemise protsess? Milliseks kujunes lahenduse otsimine, kuidas selleni jõudsite, millised olid otsuste tegemisel võtmekohad?

Lähteülesanne oli tegelikult väga selge – organisatsioon ei ole enam seotud varasema emaettevõttega (milleks on Eesti Raudtee, kuna seadusest tulenevalt peavad infra- ja veoettevõte olema teineteisest lahutatud), on oluliselt laiendanud oma tegevusvaldkonda ning vajas seetõttu uut identiteeti. Seega midagi üllatavat ei olnud ja me lähenesime ülesandele nii nagu alati.

Küll aga oli meil projekti jooksul paar olulist võtmekohta – neist olulisim visuaalse identiteedi valikul. Meil oli lõppfaasis valikus kaks lahendust – üks valdkonnale iseloomulik ja pigem konservatiivne lahendus, teine julge ja eristuv lahendus. See oli keeruline hetk, sest juhatus pidi otsustama, kui suure hüppe nad teevad. Arutasime mitmel koosolekul mõlema suuna plusse ja miinuseid. Lõpuks valis klient kahtlemata riskantsema tee. Sel hetkel mängisid suurt rolli omavaheline usaldus ja kliendi otsustusjulgus. Sellist julgust ja valmisolekut suurtest muudatusteks näeks meeleldi rohkem.


Milles seisneb lõpptulemuse eripära, kas siin on ka innovaatilisi aspekte, mida tahaksite välja tuua? Kas panite millelegi just eriliselt rõhku?

Operaili puhul peame ise suureks õnnestumiseks lühikest, olulisele väärtusele vihjavat nime. Operail ütleb talle omase otsekohesusega enda nimes ära põhilise: tegutsen raudteel ja teen seda operatiivselt. Valikul sai väga otsustavaks ka .com domeeni kättesaadavus. Rahvusvahelises äris tegutsedes on see kindlasti oluline. Visuaalses identiteedis mängivad olulist rolli tuleviku visioone tõlgendavad illustratsioonid, millele sai ka suurt rõhku pandud – tänaseks päevaks on valmis ligi poolsada illustratsiooni ja neist pool on ka juba rakendust leidnud.

 

Millist mõju võiks loodud disain anda Operailile edaspidi? Millist väärtust annab disain ettevõttele?

Meie usk on, et uus nimi ja brändi identiteet aitavad organisatsioonil realiseerida rahvusvahelisi ambitsioone. Meie koostöö on jätkuv ja plaanime nende ambitsioone toetada uudse teenusekontsepti, kodulehe, müügi- ja turundusmaterjalide jm kaudu. 


Disainibüroo