Intervjuu Tuumikuga


Tuumik on üle 15 aastase kogemusega kujundusgraafikute duo, kelle kõige olulisemateks tegevusvald-kondadeks on raamatute kujundus, keskkonnadisain, firmagraafika, fotograafia ja illustratsioon


Väikese stuudiona teevad nad tavaliselt kõik tööd algusest lõpuni ise ja suuremate projektide jaoks kaasavad oma ala professionaale ning tootmise puhul vahendavad kvaliteetset teenust pakkuvaid ettevõtteid. 


Tuumik Stuudio: Martin ja Marje Eelma


Kes on Tuumik ja mis tüüpi disainialased väljakutsed on valdavalt teie töölaual?


Tuumiku kõige olulisemateks tegevusvaldkondadeks on raamatute kujundus, keskkonnadisain, firmagraafika, fotograafia ja illustratsioon. Teeme vajadusel koostööd tootedisainerite, arhitektide, sisearhitektide, illustraatorite, fotograafidega. Meil on mitmeid väga pikaaegseid koostööpartnereid. Kärt Maraniga, kes oma kontseptuaalse, analüütilise ja ruumispetsiifilise mõtlemisega on meie meeskonnale väga oluliseks täienduseks, teeme keskkonnadisainialaseid projekte, näiteks viidastikud, näitusekujundused, erinevaid keskkonda ilmestavad ja ruumi või kohalikku kultuuri mõtestavad lahendused. Palju oleme teinud koos Kamp Arhitektidega ja Pink sisearhitektidega, peamiselt viidastikke, aga ka ruume ilmestavat graafikat, näiteks hoonete fassaadidel või interjööris.

Raamatute ja üldse trükiste puhul on meie töö lahutamatu osa kõigi fotode, illustratsioonide, jooniste jms väga põhjalik trükiettevalmistus, mis Eestis laiemalt ikka veel ei ole iseenesestmõistetav töö osa. Meie aktiivsete tegutsemisaastate jooksul on küll olukord paranenud ja kvaliteetne trükiettevalmistus on reklaamiagentuuridest vaikselt jõudnud ka paljude disainibüroode tööriistakohvrisse, aga selline osa protsessist võiks olla selgelt sõnastatud tellijapoolne ootus. Praegu pakume seda tihtipeale nö „lisaks“ ja selgitame selle vajalikkust. Oleme enda oskusi trükiettevalmistuses lihvinud nüüdseks juba 20 aastat, millest viimased 12 on see valdkond meile olnud lausa väikeseks missiooniks. Tegelikult pakume trükiettevalmistust kui iseseisvat teenust ka teistele büroodele, kellel võib olla endal selleks võimekust pole.


Illustratsioon seeriast „Karvased“. Autor Martin Eelma, 2021

Tegeleme veel illustratsiooni ja fotograafiaga, mis tihti on seotud teiste projektidega, kuid ka eraldi teenusena meile olulised. Tihtipeale annavad sellised projektid vajalikku vaheldust ja lõhuvad tõhusalt rutiini.


Mis on Tuumiku moto?

Alati on eesmärk jõuda asja tuumani ning parimate vahenditega kommunikeerida sisu ja sõnumit.


Mis iseloomustab Tuumiku tööd, mis on teie tugevus?

Pika ja mahuka kogemuse kõrval oleme väike ja paindlik büroo ning tunneme üksteise tugevusi, oleme harjunud koos töötama. Meile on oluline inimlik suhtlus, püüame leida igas protsessis lahendusi, mis tuginevad inimlikele väärtustele. Meid saadab alati püüd leida sisulisi ja sügavmõttelisi lahendusi, kõige sobivamaid materjale ja tehnoloogiaid mõtte edastamiseks.


Millised on Tuumiku kõige õnnestunumad projektid senimaani ja miks?

Näituse „Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant‟ Eesti Arhitektuurimuuseumis kujundamise protsess oli kindlasti meeskonnatöö, kus igal inimesel oli oma roll, üksteisega arvestati ning koostöö oli väga tundlik. Graafilist vormi luues võtsime eesmärgiks võimaldada August Komendandi elulool ning töödel olla peaosas, luua toetava ja harmoneeruva graafilise keele Tomomi Hayashi ja Andrea Ainjärve (HGA) arhitektuursele lahendusele ning kuraator Carl-Dag Lige koostatud sisule. Näituse turundusmaterjalid said säravama värvivaliku, et näitusesaalist väljaspool tähelepanu püüda. Näitus sai Eesti Kultuurkapitali 2020 aastapreemia näituste kategoorias. Näitusega kaasneva raamatu kujundamine on olnud pikk ja põhjalik protsess (raamat ilmub 7. aprillil 2022).Näitus „Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant‟ Eesti Arhitektuurimuuseumis. Fotod: Marje Eelma

Raamat „Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant‟, koostaja Carl-Dag Lige. Fotosimulatsioon: Tuumik Stuudio


Tallinna Kaubamaja Toidumaailma omatoodete pakendiseeria puhul tegime mustrilahenduse ning erinevate pakendite kujunduse pizzakarbist kommituutuni. Muster harmoneerub Kaubamaja Toidumaailma uue sisearhitektuurse lahendusega olles minimalistlik, peaaegu monokroomne. Šikid tumedad pakendid tõusevad Toidumaailma heledates riiulites esile ja moodustavad silmapaistvaid gruppe.
Tallinna Kaubamaja Toidumaailma omatoodete pakendid. Fotod: Marje Eelma

Hektor Design Hostels CVI loomine algas varakult koos arhitektuurse projekteerimisega, et ühtne tervik luua. Graafilist disaini leidub hostelis palju alates hoones orienteerumiseks vajalikust viidandusest, monumentaalgraafikast kuni kohviku seinamenüüde ja infovoldikuteni välja. Küljastajate lemmikuteks kujunesid ukserääkijad, mida tuleb pidevalt juurde trükkida, sest need kipuvad külastajatega kaasa rändama. Ukserääkijate tekstide autor on Reijo Palmiste. 2016. aasta Eesti Disainiauhinnad konkursil sai Hektor Design Hostels nominentide sekka lausa kahes kategoorias: teenusdisain erasektoris ja erioskused copy.

Hektor Design Hostels viidastik. Fotod Marje Eelma


Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti poolt kirjastatud „Tallinna pargid ja haljasalad“ on 704 leheküljeline ülevaade Tallinna aedade ja parkide ajaloost alates keskajast. Raamatust leiab infot rohkem kui saja Tallinna pargi ja haljasala kohta. Raamatu valmimine oli enam kui kaheksa aastat väldanud protsess, millest viimased kolm aastat töötasime kaasa nii raamatu kujunduse kui suure hulga fotode loomisel. Raamat on Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia laureaat 2021.


Raamat „Tallinna pargid ja haljasalad“. Fotod: Marje Eelma

„Isolatsioonidialoogid / Isolation Dialogues‟ oli 2020. aasta kevadel Tallinna linnamuuseumi fotomuuseumi algatatud projekt, kus 130 ülemaailmse Covid-19 leviku tõttu eraldatuses istuvat Eesti fotograafi olid jagatud paaridesse ja nende ülesandeks sai luua pildiline dialoog. Projekti kutsusid ellu Annika Haas ja Johanna Rannula. Raamatu eesmärk oli talletada kõigi 65 fotograafi paari dialoogist säravaim osa. Raamatusse sai valitud 6 erinevat trükipaberit ning seeriate paigutus arvestab iga fotoseeria eripäraga. Erinevad paberid tõstavad esile fotoseeriate tugevamaid külgi. Lahtise seljaga köide võimaldab vaadelda mugavalt ka üle kahe lehekülje ulatuvaid fotosid, sest selline köide avaneb väga hästi ning selja poolt ei hoia leheküljed kangelt üksteise vastu. Kahekordsed kartongkaaned annavad lisa tugevust ning võimaldavad paigutada kaantele rohkem infot.
Raamat „Isolatsioonidialoogid / Isolation Dialogues‟. Fotod Marje Eelma


Eredalt meenub veel JutuPeatus, mis valmis koos Kärt Maraniga. See on väga mahukas Tartu Linnaraamatukogu kuraatorite poolt koostatud andmebaas, mis viitab üle 100 kirjandusega seotud paigale terves Eestis, olgu see Tallinna vanalinn, Ruhnu, Narva, Kuressaare, Polli või Pala. JutuPeatus tõi meile ja Kärt Maranile ADC*E Eesti Disainiauhinnad 2018 konkursil kulla ja ADC*E Awards 2018 nominatsiooni. Töö raames valmis projektile visuaalne identiteet, kohaspetsiifilised viidad, infovoldik/kaart, illustratsioonid, veebilehe struktuur, kaardilahenduse ja veebilehe disain. Veebilehe ehitas Elixir OÜ.


Koostöös Kärt Maraniga loodud JutuPeatuse sildid mööda Eestimaad. Fotod Marje EelmaJutupeatuse kaart. Foto Marje Eelma


JutuPeatuse veebileht. EkraanitõmmisMis teid inspireerib, kust ammutate igapäevaselt inspiratsiooni?

Põhiliseks inspiratsiooniallikaks on teised inimesed oma lugudega ja ühiskondlikud protsessid. Koostöös ja suhtluses sünnivad tihti väga liigutavad ja etteaimamatud asjad. Selleks, et jõuda kananahka tekitava tulemuseni tuleb alati ise olla avatud ja tabada ära hetk kui lausekatkend või mõtte virvendus hakkab viitama lahendusele ning see siis kinni püüda. Me vaatame filme, kuulame muusikat, loeme raamatuid, käime konverentsidel, messidel, näitustel ja looduses. Palju mõtteid tekib vesteldes ja mängides oma lastega.

Milline on teie põhiline kliendiprofiil?

Suur osa meie klientidest on erinevad avaliku sektori esindajad – muuseumid, ministeeriumid, linnavalitsused ja nende allasutused või erialaliidud. Eraettevõtetest oleme teinud algusest peale koostööd mitmete arhitektuuribüroodega, tootedisaineritega, kinnisvara-arendajatega, jms.

Milline on teie tööprotsess kliendiga, sellest hetkest alates kui ta teie juurde jõuab?

Kõigepealt vaatame läbi, millised on ootused lõpptulemusele ja vajadused töö teostamiseks. Püüame hinnata kui palju tuleb broneerida tööaega, milliseid ressursse on vaja, et projekt tulemuseni viia. Suuremad projektid jagame etappideks ja lepime kokku ajakava. Tihti tuleb materjal üle vaadata ning välja selgitada, kas tekstidega tuleb teha lisatööd (toimetamine, korrastamine, tõlkimine, jne), fotode osas kontrollida kas nende kvaliteet on piisav, kas on vaja luua juurde jooniseid või illustratsioone, otsida ja osta kirjatüüpe, jne. Kui igasugused ettevalmistused ja eeltööd on tehtud saame asuda kavandama.

Töö käigus teeme prototüüpe, testime materjale, otsime lahendusi, mis aitaks kaasa võimalikult selgelt ja arusaadavalt tulemusele. Meile väga meeldib kui tuleb ette selliseid töid, mis nõuavad uute tehnoloogiate katsetamist ja oskuste õppimist. Kui kavandamise käigus oleme leidnud kõiki osapooli rahuldava tulemuse liigume viimistluse faasi, mille käigus otsime tootjad, testime veel, lahendame ära kõik viimistluse või tootmisega seotud probleemid. Fotode trükiettevalmistus toimub vahetult enne trükki, kui kõigi fotode asetus ja suurused on paigas. Terviklahenduse valmides saame liikuda trüki- või tootmise faasi, mis ongi tihtipeale viimane etapp. Suhtleme tootjatega kõigis vajalikes küsimustes ning valmistame ette vajalikud failid. Vajadusel teostame autorijärelevalvet.

Visuaalsete identiteetide puhul anname viimases etapis üle kõik eelnevalt kokkulepitud materjalid vajalikes faili formaatides ning koostame visuaalse identiteedi kasutusjuhendi. Hästi mõjub tulemusele kui saame esimese 1–2 aasta jooksul ise teostada kõik vajalikud tööd - näiteks Hektor Design Hostels ja Dementsuse Kompetektsikeskus või olla konsultandina juures, nii saab stiiliraamatu nö sisse töötada ja tulevikus on seda palju lihtsam ühtse joonega rakendada. Hea on enne visuaalse identiteedi loomist teha kasutajauuring(ud), et selgitada välja reaalsed vajadused ning ootused. Töötajad tuleb kaasata protsessi, et kõik mõistaksid töö vajalikkust ning tahaksid hiljem iseseisvalt stiiliraamatu järgi juhinduda, mis omakorda ju aitab kaasa ühtsele kommunikatsioonile. Kahjuks oleme näinud selliseid juhtumeid, kus on tehtud ära suur töö, aga pärast asutus seda raamistikku või kommunikatsiooni abivahendit kasutama ei hakka või kasutab majasisenene disainer seda poolikult. Niimoodi muutub kommunikatsioon arusaamatuks. Võimalik, et väiksemate mahtude puhul on soodsam kogu teenus sisse osta kui hoida palgal inimesi, kelle loovat potentsiaali ei rahuldagi kindlas raamistikus orienteerumine.


Milliseid kliente sooviksite tulevikus enda juures rohkem näha, milliseid töid, mis valdkonnas tahaksite lisaks teha?


Väga põnevad on keskkonnadisaini projektid, näiteks viidandus või hoonete graafika, aga ka avalikku ruumi ilmestavad projektid, mis annavad alati meile võimaluse töötada suuremas meeskonnas. Arendame pidevalt oma oskusi, et olla väga tugev koostööpartner.

Keskendume suurematele trükistele nagu raamatud, raamatusarjad ja kataloogid. Väga põnev oleks pikemaajalisem koostöö mõne ajakirja või ajalehega.

Meile väga meeldib kui saame koos töötada väikeettevõtetega, kelle jaoks meie loodav panus on väga suure ja nähtava mõjuga. Teeme hea meelega firmagraafikat, pakendeid, aitame välja töötada meenete paketti jne. Suuremate töömahtude puhul on vaja lihtsalt väga hästi planeerida ajakava, aga üldjoontes on meie tööprotsess sarnane suure büroo ühe tiimiga, mis tavaliselt suudab kenasti suurema tellija vajadused rahuldada.

Oodatud on illustratsiooni- ja fototööd. Viimastest enim klapivad meile näituste-, arhitektuuri-, interjööri- ja maastikufotod ning väiksemad tootepildistamised.

Kuna meile meeldib rutiinist välja astuda, siis teeme hea meelega igasuguseid projekte, mille sarnaseid varem polegi teinud – näiteks Kärt Maraniga koos loodud Tallinna Lennujaama „Rändlinnud“. Üsna vähe oleme kokku puutunud filmitööstuses vaja mineva graafilise disainiga, aga see oleks väga põnev ja värskendav.

Rändlinnud: Kärt Maran & Tuumik. Foto: Marje Eelma


Mis on Tuumiku ambitsioon? Kus näete oma tegemisi järgmise viie aasta pärast?

Tuumik saab sel kevadel 15aastaseks. Meil on alati olnud eesmärk minna asjadega süvitsi. See on jätkuvalt ka üks eesmärke edaspidiseks, ükskõik millega tegu. Sooviks järgnevatel aastatel rohkem tegeleda raamatute kujundusega, hoonete graafikaga ja illustratsioonidega.

Mis on see üks asi, mis peab alati teie tööruumis olemas olema, mis annab selle õige tunde?

Kõige olulisem on aken ja hea vaade. Muusika.

//

Küsis: Katrin Tomiste, Eesti Disainikeskus
Vastasid: Marje ja Martin Eelma


Tuumik on Eesti Disainibüroode võrgustiku liige, kuhu hetkel kuulub 50 disainibürood/disainistuudiot. Võrgustiku andmebaasiga saab tutvuda siin.


Tuumik Stuudio