Helmese disainijuht Mikk Tasa: disainiprotsessis on peamine avatus
Fotol: Mikk Tasa (Foto autor: Jake Farra)


Kes on disainibüroo Helmes ja mis tüüpi disainialased väljakutsed on valdavalt teie töölaual?

Helmese disainibüroo on iseseisev haru tarkvaraettevõttes Helmes, kes pakub enda klientidele disainialast tuge suurte ja väikeste probleemide lahendamiseks ning aitab kätte näidata suuna isegi siis, kui nad seda ise veel nii selgelt ei näe. Kuna oleme tarkvaraettevõttest välja kasvanud, on lisaks disainialastele murekohtadele klientidel võimalik saada tuge ka meie tipptasemel arendusmeeskondadelt. Seetõttu on Helmese disainibüroo koht, kuhu tullakse, et leida vastused järgmisteks sammudeks olenemata projekti raskusastmest, sektorist või vajaduse eripäradest. 

Meie töölaual on väljakutseid seinast seina, erinevatest sektoritest ja erinevatele sihtgruppidele. Näiteks oleme loonud avalikus sektoris Statistikaameti andmekogujatele ekspertsüsteemi ning hetkel töötame välja Euroopa Tuumaagentuuri CERN töötajate ja teadlaste rollide haldamise süsteemi. Samas oleme ulatanud käe ka erasektori ettevõtetele, millest mõned näited on globaalne logistika hiid DPD ja Eesti päritolu vaikusekabiine tootev iduettevõte Silen.


Mis iseloomustab Helmese tööd/töid, mis on teie tugevus?

Helmese disainibüroole omane tugevus on laiahaardeline kompetents erinevate teenuste kontekstis: strateegiline disain, disaini nõustamine, sündmusteenuste disain, teenuste disain, ringdisain ja palju muud, mida vastavalt kliendi omapäradele ühtseks tervikuks vormime. Seetõttu iseloomustab meie tööd kiire skaleerimis- ja kohanemisvõime vastavalt vajadusele.


Mis on Helmese moto, mille järgi tegutsete?

Usume, et igal meie tegevusel ja otsusel on mõju…ning oleme võtnud oma südameasjaks kasutada oma oskusi ning teadmisi selleks, et luua maailma rohkem positiivset mõju (positive impact).


Mis on just teile omane tugevus, milline on teie meeskond?

Meie meeskond on täis innovaatoreid, kes on uudishimulikud ja tulihingelised toodete ja teenuste arendamise suhtes. Kuigi meid kõiki ühendab kirg disaini vastu, oleme oma taustadelt erinevad. Näiteks on meil tiimis raadio programmijuht, turundusspetsialist ning endine arendaja. Just meie eriilmelisus ongi siiani olnud suurepärane tugevus tiimi optimaalseks koostoimimiseks. Igaüks toob lauale midagi täiendamaks teiste kitsaskohti.

(Klient: Elering)

Millised on Helmese kõige õnnestunumad projektid senimaani ja miks?

Iga projekt omab väärtust ja muudab kellegi elu, olgu fookuses digitaliseerimine, protsesside disain või valdkonna innovatsioon. Üheks mõõdikuks võime võtta mõju nii individuaalses kui ühiskondlikus vaates. Selle näiteks saame tuua Lasteaiakoha Sündmusteenuse projekti, mille algne eesmärk oli digitaliseerida kõigi KOV´ide jaoks lasteaiakoha avalduste vastuvõtmist, kuid mille tulemus oli lõpuks palju mõjusam ja fundamentaalsem.  

Selles projektis suutsime empaatia kaudu viia tellijani teadmise, et lahendamist vajav probleem on eelkõige emotsionaalne – muredeks olid näiteks, et kas emapalga lõppedes saan tööle minna ja endiselt pere toetada, kuidas mu tulevik hakkab välja nägema ja palju muud. Peale teenuse digitaliseerimisele, suutsime lõpuks parandada kommunikatsiooni värskete lapsevanemate, pere planeerijate ning riigi vahel. Omavahelist kommunikatsiooni aitab tulevikus parendada nutikas tarkvara, mida jälgides saavad lapsevanemad teada, millal lasteaia koht vabaneb ning neil on võimalik pere edasisi tegevusi ajastada.

Kokkuvõttes tõestas projekt aga riigile, et oleme oma digi-tiigri arengus sealmaal, kus vajame rohkemat kui teenuste digitaliseerimist. Vajame “emotional-design”´i, et disainida inimeste emotsioone teenust tarbides.


Milline on teie põhiline kliendiprofiil?

Helmese disainibüroo klientideks on näiteks toote-ja teenusejuhid, CTOd, arendusjuhid ning paljudelt teiste positsioonide spetsialistid, kes tahavad, et just nende poolt pakutav toode või teenus oleks nende sektori teeraja. Tihtipeale on nad aga meie juurde tulles tupikus ning siiralt tahavad, et me aitaks nende potentsiaali üles leida.

Kuigi aastate jooksul on meie kliendid olnud eriilmelised, on nende puhul olnud alati ühine soov teha kõike selleks, et enda toodet päriselt kasutajatele paremaks muuta.

(Klient: Silenbooking)


Milline on teie tööprotsess kliendiga, sellest hetkest alates kui ta teie juurde jõuab?

Esimese asjana istume kliendiga maha ning kuulame nende mure ära. Proovime aru saada, kust king pigistab ning mida soovitakse kasutajate jaoks paremaks muuta. Seejärel kaevume kliendi hingeellu ja protsessidesse, uurides, kas murekoht on tõesti seal, kuhu osutatakse või on parendamist vajav detail kuskil alles peidus. Sellele järgneb probleemi mõtestamine, defineerimine ning alles siis disainimine. 

Eelkõige on aga meie jaoks oluline, et klient oleks avatud ning ei muretseks, kas tal on endal täpselt teada, kus probleemid peituvad, vaid usaldaks meid neid avastama.


Mida peate disaini juures kõige olulisemaks? Kontseptsiooni, ideed, vormi, probleemi lahendamist või miskit muud?

Igat väljakutset, olenemata oma suurusest, on võimalik raamistada selliselt, et projekti lõpus on näha, kuidas disainiprotsessist tekkinud tulem seda lahendab. Seega on disainil käega katsutav ja mõõdetav väärtus. Kuid kõige olulisem on mõista ja rakendada disaini selleks, et tekitada oma tegevuste kaudu positiivset mõju. Oma töös käsitleme me mõlemat teadmist võrdsena. Ehk siis peab iga suurem või väiksem projekt looma kokkuvõttes kasu selle tellijatele ja tarbijatele, kuid kasu ka laiemalt – ühiskonnale, ökosüsteemile ja meie tulevikule. 


Mis osa teie tööst jääb tihti kliendile nähtamatuks ja mida tahaksite, et klient oskaks hinnata?

Tihti võib jääda nähtamatuks mõndade projektide esmane faas ehk „topelt-teemanti“ avastamise etapp, mis on disainiprotsessi ülesehitamise seisukohalt möödapääsmatu. Usume, et arusaam avastamise tähtsusest muutub ajas, kuid selleks on vaja disainiagentuuridel teha korralikult tööd, et kliendid saaksid ennast avada ning tajuksid disainmõtlemise praktilist potentsiaali. Selleks potentsiaaliks võib olla uue teenuse pakkumise mooduseni jõudmine, uue sihtgrupi leidmine või muu tulem vastavalt kliendile.


Mis on Helmese ambitsioon? Kus näete oma tegemisi järgmise viie aasta pärast?

Disain on oma DNA´s positiivne, uudishimulik… samal ajal süsteemne ja põhjalik. Tehnoloogia meie ümber muutub, ajad ja kombed muutuvad, kuid inimene on jätkuvalt inimene. Harutades lahti inimloomust ning mõtestades kõiki teele sattuvaid väljakutseid disaini kaudu ehk läbi positiivse uudishimu..läbi süsteemse vaate, näeme end 5, 10 või 15 aasta pärast jätkuvalt lahendamas kompleksseid probleeme ja loomas positiivset mõju!


Mida soovitaksite kliendile, kes on disainibüroo/disaineri otsingul?

Peamine näpunäide enne disainibüroole/disainerile kirjutamist on läbi mõelda, kui avatult olete te valmis oma kasvu- ning murekohti avama ja lahendama. Mõnikord võib klientidele jääda mulje, et disainerid oskavad nende eest probleeme lahendada, kuid nii see ei ole. Kõige õnnestunumad projektid sünnivad tiheda koostöö ja usaldusliku partnerluse kaudu. Seetõttu ongi peamine vastus sellele küsimusele- “avatus”.


Ja lõpetuseks… Mis on teie must-have playlist/filmid/sarjad/suvised festivalid, mis võiks ka teiste kõrvu jõuda?

Filmidest rääkides, soovitaks kinno vaatama minna Anna Hintsu poolt tehtud dokfilmi “Savvusanna sõsarad”. Samuti on see suvi taaskord laulupidu, nii et meid võib kindlasti seal kohata.Helmes