Eesti Disainikeskus on partneriks ERASMUS+ projektis Future Foresight for Sustainability

Meil on hea meel jagada, et Eesti Disainikeskus on partneriks ERASMUS+ projektis Future Foresight for Sustainability, mille eesmärk on edendada ja tutvustada ettevõtete tulevikuseire, kestlikkuse juhtimise, roheliste ärimudelite, digitaalsete oskuste ja keskkonnasäästliku toote/teenuse arendamise lähenemisviise, mis põhinevad parimatel rahvusvahelistel tavadel, praktikatel ja meetoditel. Projektis on partnerid Soomest, Taanist, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Sloveeniast. Eestist osaleb projektis lisaks Eesti Disainikeskusele veel Tallinna Tehnikaülikool, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, La Muu ja Comodule.

Järgmise kahe ja poole aasta jooksul tegeleme nii akadeemilise kui elukestva õppega ning ettevõtete koostööga. Valmistame ette ja viime läbi kokku üksteist kõrgkoolidele ja kutseõppeasutuste õppuritele sh täiendusõppuritele mõeldud erialakursust ning viime läbi ühisarendusprojektid ettevõtetega mobiilsuse, tervishoiu ja toidutööstuse valdkonnas. Ühisarendusprojektid tuginevad tööstuspartnerite ja neid ümbritseva ökosüsteemi suurtel väljakutsetel (grand challenge) valdkondade põhiselt.

Oktoobrist 2022 kuni jaanuarini 2023 viisime partneritega läbi intervjuud kõigis osalevates riikides, pisut rohkem kui 130 valdkonna-, poliitika- ja hariduseksperdiga. Intervjuude esialgse kokkvõttena saab nentida, et suurem osa intervjueeritud organisatsioone kasutavad tulevikuseire tööriistu kas ühel või teisel moel. Seni analüüsitud intervjuudest selgus, et enim huvipakkuvad tulevikuseire meetodid on tõendus- ja stsenaariumipõhised lähenemisviisid. Tuleviku metakompetentsidena toodi
kõige rohkem esile multi- ja transdistsiplinaarsust, süsteemset mõtlemist, kriitilist mõtlemist, digioskuste võimekust (nt analüüsioskus jmt), sotsiaalsete- ja kultuuriliste oskuste tõstmist (nt kommunikatsiooni oskused). Digitaliseerimist ja kestlikkust nähakse kui kriitilist hädavajalikkust.

Kohe-kohe käivituvad ühisarendusprojektid, mille raames saavad projektis osalevad ettevõtted katsetada erinevaid lähenemisviise ja metoodikaid, mida kasutada edaspidi tulevikuseire ning kestlikkusega seotud väljakutsete lahendamisel. Kestlikkus on keeruline ja mitmetahuline väljakutse, mis nõuab uuenduslikke ja interdistsiplinaarseid lahendusi. Mainitud ühisarendusprojektid on kavandatud just konkreetsete ettevõtete väljakutsetega tegelemiseks, ühendades nii tööstuse kui ka akadeemiliste ringkondade teadmised. Sel viisil koostööd tehes saame tagada, et meie väljatöötatud ja katsetatud lahendused põhinevad tegelikel vajadustel ja lähtuvad praktilistest kasalutlustest ja et
neid metoodikaid saab edaspidi rakendada igas ettevõttes tulevikuseireks ja väljakutssete lahendamiseks.

Projektist rohkem siit: https://www.sf4s-project.com


Projektipartnerid: 

Designskolen Kolding (juhtpartner, Taani), EDHEC (Prantsusmaa), IZT, University of Turku (Soome), Eesti Disainikeskus (Eesti), TalTech (Eesti), GEA (Sloveenia) ja ISPIM.
Toidutööstus: Peter Larsen Coffee (Taani), La Muu (Eesti), Nordic Food Tech (Soome)

Mobiilsus: Michelin (Prantsusmaa), Help Alliance Lufthansa (Saksamaa), CoModule (Eesti), Airbus (Saksamaa)

Tervishoid: Põhja-Eesti Regionaalhaigla (Eesti), Center for Sustainable hospitals Region Midt (Taani)