Eesti Disainikeskus on taaskord BEDA liige

Bureau of European Design Associations (BEDA) ühendab 45 liiget 25 riigist.

Eesti Disainikeskus liitus 17. mail uuesti BEDA-ga (Euroopa Disainiühenduste Büroo)

Bureau of European Design Associations (BEDA) eesmärgiks on arendada Euroopat silmas pidades pikaajalisi disainipoliitikaid, soodustada disaini kasutamist kogu Euroopas, säilitada professionaalsuse standardite kõrget taset, aidata tööstusel võistelda maailmaturul ehk siis ka säilitada rahvusvahelist konkurentsivõimet.

BEDA pakub platvormi, kus Euroopa disainiorganisatsioonide liikmed saavad oma teadmised, jõu ja oskused liita, vahendades samas liikmetele infot arengutest teistes maades ja regioonides. BEDA seisab disainiorganistatsioonide liikmete huvide eest mitmetes Euroopa Liidu institutsioonides ning töötab professionaalse kvalifikatsiooni ja intellektuaalse omandi õiguste tasakaalustamise nimel.

Bureau of European Design Associations (BEDA) ühendab 45 liiget 25 riigist.

BEDA elects new President and Vice President and ratifies 6 new members


Fotol: BEDA asepresident Karen Hennessy (Design and Crafts Council of Ireland), BEDA president Päivi Tahkokallio ja Michael Thomson (Design Connect, UK).