EcoDesign Sprint kiirendi abil saab ettevõte panna paika uued tulevikusuunad

Milline on sinu ettevõtte tulevikupotentsiaal?


Lineaarne majandusmudel oma ületarbimise ja -tootmisega on sihikindlalt välja suremas. Euroopa rohelepe muudab vanad ärisuunad olematuks ja uued direktiivid sunnivad tagant, et muuta vanu harjumusi ja luua uusi ja paremaid ärimudeleid nii toote- kui ka teenusearenduses.

Eesti Disainikeskuse disainerite suuna juht Kaire Rannik räägib lähemalt, miks Eesti Disainikeskus alustas koostööd organisatsiooniga Design Forum Finland ning käivitas EcoDesign Sprint kiirendile. EcoDesign Sprint kiirendi abil on ettevõtetel võimalik 2-3 päevase töötoa käigus panna paika uued tulevikusuunad.Kust tuli tõuge sellise kiirendiprogrammi loomiseks? 

Kui me paar aastat tagasi antud projektiga alustasime, oli siit-sealt juba näha kasvavat huvi ringmajanduse ja ringse majandusmudeli vastu. See teadmine andiski tõuke sellise programmi turule toomiseks.

Täna, paar aastat hiljem, on olukord juba teine. Tulevikuteemast on saanud igapäevane reaalsus. Paljud ettevõtted tajuvad uute Euroopa direktiivide survet ja vajadust uute ärimudelite järele ning inimesed teavad üha rohkem, mis on ringmajandus ja miks üldse tasub oma ärimudeleid ringseks seada. Soovitakse olla keskkonna- ja toorainesäästlikumad, eesmärgiks on vähendada tootmisest ülejäänud jääkide teket.
 
Heaks näiteks on värske Materjalivoog algatus, mis kogub kokku ettevõtete tootmisjäägid ja suunab need teisele ringile:


Mis on ringdisaini sprint ja millal võiks vaja minna hoopis ringdisaini auditit? 

Ringdisaini sprint on 2-3 päevane äri arenduse kiirendi. See toimub praktilise töötoa formaadis, kus arendatakse välja potentsiaalsed tulevikusuunad ja antakse esmane tegevuskava, kuidas seda kõike rakendama ja juurutama hakata. Sprint on mõeldud nendele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes soovivad luua muutust, avastada oma ettevõtte tulevikupotentsiaali ja olla pidevas arengus.

Töötoa käigus analüüsitakse koos ringmajanduse eksperdi ja disaineriga ettevõtte strateegiat, kaardistatakse hetkeolukorda ja luuakse selle põhjal uusi ärimudeleid. Need annavad suuna, kuidas edasi liikuda lähitulevikus, aga ka pikemaajalised eesmärgid, mida rakendada kaugemas tulevikus. 


Fotol: Tahe Outdoors tehas ©Kaire Rannik

Kiirendi on loov ja mänguline ning selle väljund on väga praktiline. Sisuliselt saab kätte kohe suunad ja esialgsed tööriistad, millega oma äriarendust jätkata. Kiirendis võiks osaleda ettevõttest lisaks strateegilistele võtmeisikutele ka müügi- ja turundusjuhid, sest see tagab oluliselt parema tulemuse.

Meie omalt poolt paneme kiirendit läbi viiva meeskonna kokku ettevõtte vajadustest ja spetsiifikast lähtuvalt, nii et valitud disaineril oleks vastav ekspertiis ja kogemus samast ärivaldkonnast, et ta oleks võimalikult õige inimene ettevõtte arenguvajadusi juhtima. 

Fotol: Ettevõtte Tahe Outdoors sprindi läbiviimine ©Kaire Rannik


Ringdisaini audit on seevastu ühepäevane protsess. Selle käigus kaardistatakse põhjalikult ettevõtte potentsiaalid, tugevused ja arengusuunad, hinnatakse ettevõtte võimekust. Auditi tulemusena valmib ettevõttele raport koos konkreetsete soovitustega edaspidisteks tegevusteks. Auditi viivad läbi ringmajanduse ekspert ja disainijuht. 

Fotol: Ettevõtte Ampler Bikes auditi läbiviimine


Tegelikult ongi soovitatav enne sprinti esmalt läbi teha audit. Auditi tulemustele tuginedes saab minna edasi ringdisaini sprindiga, kus keskendutakse uute potentsiaalide teoks tegemisele. Hakkama saab ka ilma auditita kui ettevõtte sees on teadlikkus ringmajandusest juba kõrge ning vaja on vaid kedagi, kes värske pilguga aitaks uusi prioriteete seada.

Nii ringdisaini sprint kui ka audit on konfidentsiaalsed ning korraga osaleb ainult üks ettevõte.

Uuel ringdisaini kodulehel ringdisain.ee saab paari minuti jooksul küsimusele vastates teada, millist lähenemist ettevõttel ringse tootearenduse puhul vaja võiks minna.

Ringdisain.ee veebilehel olev tööriist sai loodud SEI (Stockholm Environment Institute) ja Design Europe Finland EcoDesign Circle koostööprojekti raames ning sellest sündis ka sprindi ja auditi läbiviimise metoodika. Lisaks Eesti Disainikeskusele olid Eesti poolelt meeskonnas ka Pärtel Vurma, Kätlin Kangur ja Joel Kotsjuba disainibüroost Velvet, kes on osalenud ka teistel sprintidel, mis toimusid Peterburis ja Soomes ning kus omandati antud mudel, mille järgi me viimegi hetkel sprinte läbi Eestis.


Miks ühel ettevõttel tasub selline protsess ette võtta lisaks sellele, et see võiks olla ka väga tore meeskonnaüritus?

Nii audit kui sprint võimaldavad tõhustada olemasolevaid protsesse ja võtta uusi suundi toote- ja teenuse arenduses. See loob tugeva konkurentsieelise, kui mõelda oma äriprotsesside uuendamise peale juba praegu, mitte alustada sellega alles siis, kui direktiivid on jõustunud ja vanamoodi enam edasi minna ei saa. 


Fotol: Betooniettevõtte Framm auditi tulemuste tutvustamine


Lisaks on kogu protsess suuresti ka ettevõtte enda kujundada, sest lõpuks paneb ettevõte ise paika probleemi, mida ta tuleb sprindi või auditiga lahendama: kas eesmärk on leida pikaajalised või hoopis lühiajalised eesmärgid, koheselt rakendatavad ja mittekulukad esimesed sammud. Võib öelda, et tegemist on rätseptööprogrammiga ja seetõttu julgen väita, et see ei ole kindlasti ajaraiskamine, vaid kasulik investeering oma äri tulevikku. 


Tasub lugeda ka nende ettevõtete kogemuslugusid, kes on juba osalenud sprindis või auditis või koguni mõlemas. Praeguseks on Eesti Disainikeskuse poolt pakutud kiirendite kaudu oma äriprotsessidele saanud uue vaate pakkelahendustele spetsialiseerunud Nefab, kes standardiseeris oma pakendid, säästes sellega logistikalt, administreerimise ning materjali kuludelt. Betoonitehas Framm sai suunised tootmise säästlikumaks ja ressursitõhusamaks muutmise osas ning vähendas tekkivate jäätmete hulka. Veespordivarustuse tootja Tahe Outdoors sai ideid tootmisprotsessi arendamiseks. 

Ühtlasi soovitame kuulata veebinari Ringmajanduse KUIDAS? sessioon 5, kus eksperdid räägivad lähemalt ringdisaini tööriistade kasutamisest praktiliste näidete abil:


Artikli autor: Martina Tramberg. Toimetaja: Katrin Tomiste.

Ringdisain