Defendec

Ten Twelve OÜ oli partneriks Defendec OÜ-le ja Eesti Piirivalveametile uue valveseadme loomisel. Toode on mõeldud erinevate strateegiliste objektide jälgimiseks: riigipiirid, naftatorud jne.

Toode pidi märkamatult sulanduma väliskeskkondadesse (metsad, linn, kõrb, kaljud, jne), olema ettenähtud ajaga lihtsalt paigaldatav, ilmastiku, vandalismi ja varguse kindel ning võimalikult kuluefektiivselt toodetav.

Taustauuringuga selgitasime välja võimalused projekti eesmärkide saavutamiseks. Analüüsisime turul olevaid analoogsete funktsioonidega tooteid ja selgitasime välja, millised on sarnasele sihtgrupile välja töötatud seadmed ja süsteemid.

Nii esmaste eskiislahenduste sõelumiseks valmistatud funktsionaalseid makette, kui töötavaid prototüüpe testiti tooteomaduste viimistlemiseks sihtgrupi abiga reaalses kasutuskeskkonnas.

Täna valvavad Defendec Smartdec tooted mitmete riikide piire ja strateegilisi objekte ning on unikaalsete omaduste ja konkurentsieelistega.Klient: Defendec OÜ

Disainibüroo: Ten Twelve
www.tentwelve.ee


Tootedisain, Ten Twelve