Kuus erinevat viisi, kuidas graafiline disain su äri nähtavaks teeb

Iga disaini protsess on erineva lahendus-käiguga. Sõltumata teenuse või toote suurusest on esma-tähtis eesmärkide püstitamine ja selle aluseks läbipaistev vastastikune suhtlus.


Mõlgutad mõtet võtta ette üks kujundustöö – näiteks asuda oma brändile visuaalset identiteeti looma või oma toote pakendit värskendama? Pole paremat hetke kui käesolev, et alustada muutustega, mis võiksid sind ja su ettevõtet tulevikus teenida. Selleks, et teaksid, mida ja keda sul on alustuseks vaja, leiad allpool erinevad valdkonnad, kus graafilise disaini oskuslik kasutamine saab reaalset muutust luua.


Mida üldse mõeldakse graafilise disaini all?

Graafiline disain täidab alati mingit eesmärki, lahendab probleemi või annab edasi sõnumit. Selleks kasutab ta graafilise disaini vahendeid – sümboleid, pilte ja teksti.

Allpool mõned näited valdkondadest, kus graafilist disaini kasutatakse:


1. Graafiline disain visuaalses identiteedis

Graafiline disain aitab brändi visuaalses identiteedis edasi anda ettevõtte isikupära, eesmärke, kõnepruuki ja kogemust, kuidas inimesed ettevõtet, toodet, teenust tajuvad ning kuidas nad selle mõjul käituvad.
Hea disain tekitab usaldust ja täidab ettevõtte eesmärki. Olgu selleks eristumine konkurentidest, nähtavuse suurendamine, müügikasv või mõne muu eesmärgi saavutamine. CVI on loodud ühtne stiil, mis on alustalaks, et bränd erinevatel platvormidel mõjuks samasugusena, olgu selleks visiitkaart, pakend või veebileht.

Graafiline disain kasutab identiteedi loomisel pilte, kujundeid, värve, tüpograafiat. Heaks näiteks on visuaalse identiteedi lahendus Pakendikeskusele kuuluvale kaubamärgile WOX, mis pärjati Eesti Disainiauhinnad 2020 konkursil graafilise disaini kategoorias ‘‘Jätkusuutlik areng‘‘ hõbedaga.

Klient: Pakendikeskus. Disainibüroo: Tabasco


Visuaalse identiteedi loomisel teeb disainer koostööd erinevate ettevõtte võtmeisikutega, selleks et luua järgmiseid elemente visuaalse identiteedi toetamiseks:

- Logod (nende paigutus ja kasutusviisid)
- Tüpograafia ehk fondid
- Värvipalett (brändile iseloomulikud põhivärvid)
- Pildikeel (ühtne koloriit, valgus materjalides kasutatavate piltide ja videos)


2.  Graafiline disain turunduses ja reklaamis

Edukas turunduskampaania toetab klienti otsustusteekonnal. Ta kaasab publikut, võttes arvesse nende soovid, vajadused, teadlikkuse ja rahulolu. Turundus aitab levitada sõnumit sellest, kuidas antud äri, toode, teenus kliendi poolt tajutavat probleemi lahendab.
 

Kuidas saab disainer toetada turunduskampaania läbiviimist?

Disainer või disainerite tiim töötab koos ettevõtte omanike, juhtide, juhtkonna ja turundusmeeskonnaga. Olenevalt ettevõtte suurusest võib ta koostööd teha kõigi võtmeisikutega või ainult ettevõtte juhi ja turundusjuhiga.

Mõni aeg tagasi oli turundusvaldkond valdavalt trükimaterjalide keskne, aga tehnoloogiliste keskkondade kasvu ja sotsiaalmeedia tugevale pealetungile on hädavajalik olla oma brändiga kohal ka online’is, mistõttu järjest enam aktuaalsemad on digitaalsed kanalid ja vahendid, mis aitavad sisu luua ja levitada. Disainer saab siinkohal olla abiks ühtset keelt rääkivate turundusmaterjalide loomisel, mis päriselt ka klienti kõnetaksid, seisatama paneksid ning sõnumit vastu võtma kutsuks.

Hea näide on Ruum 414 poolt tehtud identiteet Eesti Lastekirjandus Keskusele, kus keskseks objektiks on raamat ja läbi illustratsiooni kõnetatakse nii suurt kui väikest.


Klient: Eesti Lastekirjanduse Keskus. Disainibüroo: Ruum 414

Disainer saab oma loomingulise ja strateegilise panusega toetada turunduskampaaniat järgmiste toodete loomisel:

- Voldikud (nii prindis kui digitaalsel kujul)
- Roll-up’id
- Postkaardid
- Flaierid
- Reklaamid ajakirja ja ajalehte
- Märgid
- Plakatid
- Bännerid (print kui ka online)
- Stendid
- Infograafika
- E-maili turunduse põhjad
- Digitaalsed presentatsioonid
- Menüüd
- Sotsiaalmeedia reklaamid, bännerid ja graafika
- Pildid kodulehele ja blogisse

3. Graafiline disain online keskkonnas

Digitaalne disain on kõik see, mis on loodud ekraani vahendusel kogemiseks. See hõlmab mitmeid valdkondi kasutajaliidesest (UI) kuni 3D-mudeliteni. Disaineri töövaldkond puudutab selle kogemuse visuaalseid elemente, nende suurust, värvi ja paiknemist. Sageli töötavad nad koos UI-arendajatega, kes kirjutavad koodi, mis programmid tööle paneb. Kuna veedame üha rohkem aega ekraanides, on digitaalne disain väga kiiresti arenev valdkond. Hea näide, kuidas hästi disainitud rakendus aitab inimeste elusid ja elukvaliteeti paremaks muuta on DUX disainibüroo poolt disainitud rohkelt auhinnatud Hooli rakendus, mis on mõeldud suhtlusvahendiks eakatele ning nende lähedastele.


Klient: New Digital. Disainibüroo: DUX (UX/UI)

Graafiline disainer saab online’i tarbeks disainida järgmist:

- Veebikeskkonnad
- Mobiilirakendused
- Liikuv graafika
- Animatsioon
- Bännerid
- 2D, 3D mudelid
- Interaktiivsed elemendid


4. Graafiline disain avalikus ruumis

Liikumisteede disainer disainib ruumi (nii siseruume kui avalikke välisruume), et kasutajal oleks võimalik liikuda punktist A punti B võimalikult lihtsalt, loogiliselt ja stressivabalt. Avaliku väliruumi disaini heaks näiteks võib tuua Tartu viidasüsteemi, mille eesmärk on suunata nii Tartu kohalikku elanikku kui külalist linnas rohkem jalgsi, ratta ja ühistranspordiga liikuma ning seejuures uusi põnevaid paiku avastama.

Klient. Tartu linn. Disainibüroo: Disainiosakond, Stuudio Stuudio jt


Kuidas toimub siseruumides navigeerumine? Sellest saab lähemalt lugeda disainibüroo Velvet blogist Ugala teatri näitel.


Klient. Ugala teater. Disainibüroo: Velvet

Keskkonna disainimisel on graafilisele disainerile partneriks arhitektid, sisearhitektid ja maastikuarhitektid, kes kõik töötavad selle nimel, et ruumis tajutav info oleks selge ja üheselt mõistetav. Hästi paigutatud sildid ja maamärgid teevad navigeerimise lihtsaks ning mõnel juhul ka interaktiivseks, muutes paigas liikumise informatiivseks ja köitvaks.  

Eesti esimese liikumisteede disaineri Elin-Harriet Helemäe sõnul on hästi lahendatud liikumisteede süsteem osa meeldivast ja terviklikust ruumikogemusest. Kellel on huvi, saab pikemalt lugeda selle kohta Velveti blogist.
Näiteid viidandusest (wayfinding) pakub Velvet ka oma tehtud tööde põhjal siin: https://www.velvet.ee/services/environmental-design-wayfinding.  


Järgmised näited annavad aimu, kus kasutada graafilist disaini keskkonna disainimisel:

- Kontoriruumid ja- hooned
- Ürituste korraldamiseks mõeldud ruumid
- Konverentsiruumid
- Poe interjöörid
- Näitused
- Lennujaamad
- Staadiumid
- Messid
- Turud
- Restoranid
- Ühistranspordiga liiklemine


5. Graafiline disain väljaannetes


Väljaanded seostuvad esimese hooga füüsilisel kujul ajalehe või ajakirjaga, ent iseenesestmõistetavalt vajavad disaineri abi ka online-väljaanded, sealhulgas ajalehed, ajakirjad, blogid ja e-raamatud.

Klient: Arvo Pärdi Keskus. Disainer: Joonas Sildre 

Oma online-väljaande avaldamisega alustamine on täna jõukohane pea kõigile. Disainer on aga abiks mitte vaid kujunduse ja küljenduse, vaid ka väljaande tervikliku kasutajamugavuse tagamisel. Disainer on siinkohal ka ise loo jutustaja. Hea näide on veebiväljaanne Levila, kus ilmus Eero Epneri lugu alkoholismist, mida ilmestasid Joonas Sildre illustratsioonid, mis pälvisid ka Eesti Disainiauhinnad 2020 konkursil ‘‘Graafiline- ja digidisain‘‘ kategoorias kulla.

Klient: Levila. Disainer: Joonas Sildre, Levila

 

Graafiline disainer saab toetada sind järgmiste väljundite loomisel:

- Raamatud (E-raamatud)
- Ajalehed
- Ajakirjad
- Uudiskirjad
- Kataloogid
- Koomiksid
- Aastaaruanded
- Finantsaruanded
- Kasutusjuhendid


6. Graafiline disain pakendidisainis

Graafiline disain pakendidisainis on oma olemuselt kompleksne protsess. Selles on sageli vaja leida erinevate valikute nagu värvipaleti, tüpograafia ja materjali vaheline kompromiss. Pakendi kuju ja värv aitavad tõmmata tarbija tähelepanu, logo ja font pakendil aga annavad edasi brändi identiteeti. Selle tulem määrab lõpuks, kuidas pakend hakkab tööle poeriiulil ning kui atraktiivselt ta mõjub tarbijale. 

Hästi tehtud pakendidisain võimaldab toodet kaitsta transportimisel, seda ökonoomselt hoiustada/ladustada ja turustada, seda silmapaistvalt esitleda poeriiulil ja omakorda toodet paremini müüa. Hea näide on disainibüroo Refleks poolt disainitud FS Goods pakendid, mis pärjati Eesti Disainiauhinnad 2020 konkursil ‘‘Graafiline disain kategoorias‘‘ hõbedaga. Pakendidisain aitab otseselt mõjutada tarbija eelistust ja ostuotsust. See on võimalus rääkida brändi lugu, olgu selleks lõuendiks siis pudel, karp, purk, kott või kanister.


Disainibüroo Refleks. Klient Puljongid OÜ.


Kui sul on plaanis luua midagi uut ning vajad selleks disainerit, tee tutvust erinevate disainerite ja disainibüroodega disainibüroode andmebaasis: Leia disainer otsingus


           Autor: Martina Tramberg

graafiline disain