Viimase SEE Bulletini fookuses on Eesti disainipoliitika

Ajakirja kaheksas number keskendub võtmeküsimustele, mis määravad valitsuste suhtumise disaini: disaini majanduslik kasu ja disaini roll avalike teenuste ja sotsiaalse innovatsiooni loomisel.

Värskest ajakirjast leiate järgmised lood:

» Uuring: Sloveenia disaini majanduslik analüüs

» Intervjuu: Disainipoliitikate ja disaini teavitustöö kaart (Kolumbia, Mehhiko, Kreeka)

» Eriraport: Eesti disainivaldkonna riiklik tegevusplaan 2011-2013 - Diana Tamm ja Krstiina Sipelgas

» Intervjuu: Helsinki Design Lab - Intervjuu Bryan Boyeriga.

» Case study: Design Silesia

SEE projektist

SEE (Sharing Experience Europe - Policy, Innovation, Design) on 11 partnerit liitev Euroopa võrgustik, mille eesmärgiks on kogemuste vahetamine ja uute teadmiste loomine disaini integreerimisest riigi- ja regionaaltasandi poliitikasse, et toetada innovatsiooni, ettevõtlikkust, keskkonnasäästlikkust ning sotsiaalset ja majanduslikku arengut.

2012.-2015. aastal viib võrgustik Design Walesi eestvedamisel ellu SEE Platform projekti, mis on osa Euroopa Komisjoni disainiinnovatsiooni algatusest. SEE Platformi projekti käigus võrreldakse disainipoliitika seireuuringutega Design Policy Monitor disainisektori hetkeseisu ja trende võrgustiku partnerriikides, korraldatakse kohtumisi ja töötubasid otsustajate ja toetusprogrammide juhtidega, antakse välja 5 poliitikasoovituste kogumikku ja 6 disainipoliitika ajakirja ning kogutakse häid praktikaid ja näiteid disaini ja innovatsiooni toetusprogrammidest üle maailma.

Rohkem infot SEE Platform projekti kohta kodulehel http://www.seeplatform.eu

SEE Bulletin nr. 8 on loetav ja allalaetav siit:

http://www.seeplatform.eu/docs/SEE%20Platform%20Bulletin%20Issue%208.pdf