Valminud on ERASMUS+ projekti „Design and Creative Thinking Development Toolkit“ veebilahendus

2021. aastal asusime projekti partneritega Läti Disainikeskusest (Läti), Baltic Regional Foundation'ist (Läti) ja FLOK'ist (Taani) välja töötama noortele suunatud disain- ja loovmõtlemise tööriistu, mis edendaksid ja toetaksid loova mõtlemise arengut noorte seas, sh aitaksid tutvustada noortele karjääri valikuid. Lisaks edendada vabahariduse õpetajate ja teiste valdkonna spetsialistide huvi ja teadlikkust loova mõtlemise eripäradest ning olulisusest, pakkudes metoodilist materjali edasiseks iseseisvaks tööks noorukitega. Projekt toetab ka Eesti noortevaldkonna arengukavas 2021-2035 toodud strateegiliste eesmärkide elluviimist.

Nüüd on valmis saanud projekti tulem ka veebilahendusena, mis on kättesaadav ja kasutamiseks valmis neljas keeles: eesti-, inglise-, taani- ja lätikeelsena. 

Projekti tulemustega saate lähemat tutvuda juba siin: latviandesigncentre.com/ee/toolkit