Tootearenduse meistriklass viib ettevõtted uuele tasemele

EAS koostöös Eesti Disainikeskuse ja BDA Consultinguga kutsub ettevõtteid osalema tootearenduse meistriklassis. 


torm, metall, tootearendus, disainikeskus
Foto: Torm Metall, Rasmus Jurkatam

„Eesti ettevõtted vajavad tootearendusele ambitsioonikat lähenemisviisi, mis võimaldaks neil tuua strateegia ja operatiivtegevuste kõrvale uue väärtuse ja ajakohased tooted. Usume, et igal ettevõttel on midagi pakkuda ja me tahame seda nendega koos arendada,“ Henrik Jeppesen Attention Group, Taani

Eesti ja Taani äri- ja tootearenduse tippspetsialistide juhendamisel aitab meistriklass välja töötada tootearenduse protsessi ja arendada rahvusvaheliselt edukaid tooteid. Esimene grupp alustab oktoobris.

Tootearenduse meistriklass on mõeldud ettevõtetele, kes tahavad tuua turule tooteid või teenuseid ning soovivad selleks kasutada kõige kaasaegseimaid tootearenduse meetodeid nagu kliendi vajadustest lähtumine, disainmõtlemine, teenusedisain, kiire prototüüpimine ja testimine jmt

Osalemine:

Meistriklassi kandideerimiseks täitke palun avaldus. 
Kandideerimise tähtaeg teise gruppi on 18.10 teine grupp alustab novembris 2017. Gruppide koostamiseks tehakse valik kõigi osaleda soovinud ettevõtete vahel.

Projekti rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest ja osalemistasudest. Ettevõte saab vähese tähtsusega abi (VTA) 9500 eurot. Meistriklassi osalemistasu ettevõtte kohta (2-3 osalejat ettevõttest) on 1900 eurot (+km).

Küsi lisainfot: tootearendus@disainikeskus.ee ja tutvu ajakava ning koolitajatega.

9 kuud vältav meistriklass sisaldab koolitusi, seminare ja personaalset mentorlust ning käsitleb teemasid nagu tootestrateegia, disainmõtlemine, prototüüpimine ja testimine, teenusedisain, uue toote tasuvuse hindamine ning tootmisesse juurutamine. Kokku 10 koolituspäeva ning 30 tunni ulatuses mentorlust. Kogu programmi jooksul toimub ettevõtetes uue tootekontseptsiooni arendamine ja testimine, et saadud teadmisi ja mentori abi koheselt praktiliselt rakendada.

Tootearenduse meistriklass aitab vastata järgmistele küsimustele:

•     miks peaks arendama oma toodet ja brändi allhanketeenuse pakkumise asemel?

•     kuidas luua toode, mis klientidele tõeliselt meeldib ja mille eest nad on valmis maksma?

•     mis roll on disainil tootearendusprotsessis?

•     kuidas tooteideed odavalt ja kiirelt prototüüpida ning klientide peal testida?

•     kas on mõtet luua toodet ilma seda toetavate teenusteta?

•     kuidas tootmisosakond selle kõigega hakkama saab?

Meistriklassi tulemusena on ettevõtetel praktilised teadmised ja kasulikud tööriistad tootearenduprotsessi juhtimiseks oma ettevõttes ning nad on valmis uute ja paremate toodete ja teenuste turule toomiseks.

Meistriklass kestab kokku 9 kuud ja sisaldab koolitusi, seminare, mentorlust ja individuaalset tööd.  

Koolitustel käsitletakse selliseid teemasid nagu tootestrateegia, disainmõtlemine, tootearendus, prototüüpimine ja testimine, tootmine ja logistika, teenusedisain ja ärianalüüs.

Tingimused:

Programmis saab osaleda kuni 50 ettevõtet (ca 12–13 igas koolitusgrupis). Ettevõttest ootame koolitustele 2–3 inimest: oodatud on juhid ja töötajad, kes vastutavad uute toodete ja/või teenuste turule toomise eest.

Programmi ootame osalema ettevõtteid, kellel on:

- välisturgudele keskenduv ärimudel;
- ambitsioon kasvada ja võimekus oma ambitsioon realiseerida;
- soov tuua turule uusi tooteid ja/või teenuseid.
Programm on eelkõige suunatud tööstusettevõtetele, aga ka kõik teenust osutavad ettevõtted on oodatud.

Ettevõtte Arendamise Sihtasutuse (EAS) partneriteks ja meistriklassi läbiviijateks on Eesti Disainikeskus MTÜ ja BDA Consulting OÜ. Meistriklassi juhendajad ja mentorid on Martin Pärn, Priit Karjus, Henrik Jeppsen, Martin Pråme Malmqvist ja Anders B. Kiertzner Taanist Attention Group’ist jt.

Programmi juhivad:

Eesti Disainikeskus:

Pille-Liis Milvere
pilleliis@disainikeskus.ee
501 2823

Karl-Joosep Pärtel
karl@disainikeskus.ee
5373 1351

BDA Consulting:

Lo Rihvk
511 5625

Marikai Karilaid
56 46 1333