Toota või toodet arendada?

Eesti ettevõtete lisandväärtus on saanud probleemiks, mille üle arutlevad nii ettevõtjad, poliitikud kui ka majanduseksperdid. Hoolimata majanduse survest ettevõtete tasandil lisandväärtust tõsta, et üldse ellu jääda, ei ole seda loodetud ulatuses toimunud.

Eesti ettevõtted nagu ei suudaks otsustada, kas julgeda arendada kallimaid tooteid või pigem jääda turvalise olemasoleva pakkumise juurde. Kuid keskendumine tootmisele toob kaasa mittekeskendumise tootearendusele. Seega ei teki väärtuslikumaid ja kalleimaid tooteid või teenuseid.

Tootearendusele pühendumine eeldab ettevõtte juhtkonna ja omanike tahet, kuid  ka teadmisi ja kogemusi tootearendusest ning disainist. Seda kogemust on Eesti tööstusel paraku vähem kui tootmiskogemust. Eriti vähe on Eesti tööstusel disaineri kaasamise oskust. Õppimine on aga pikk ja kallis protsess. Kalliks muudab selle oma vigadest õppimine.

Igasugune tootearendus algab otsusest, kellele, miks ja mis väärtustega, mis suhtumisega toodet või teenust looma hakatakse. See on sageli suurim komistuskivi. Edasises protsessis võiks ettevõtja, insener ja disainer töötada koos alates tooteideest või toote uuendamise ideest kuni lõpliku toote valmimiseni. Arendusprotsessis on etappe, kus on suurem roll disaineril ja etappe, kus pearõhk on inseneri tööl. Professionaalne tootedisainer tunneb erinevaid materjale ja nende töötlemise võimalusi ning lahendab pidevalt kasutusmugavuse ja funktsionaalsuse küsimusi, kuid reaalseid lahendusi olemasolevale tootmisliinile ja materjalile suudab kõige paremini katsetada, välja pakkuda, teostada insener.

Suurtes ettevõtetes on tootearenduseks mitu erinevat protsessi – ühes sünnivad pidevad tooteuuendused, kuid teises protsessis luuakse uut elu, uut vajadust, uut turgu. Protsessid on väga erinevad oma reguleerituse ja ka ressursivajaduse poolest. Pidev olemasoleva edasiarendus vajab selget raamistust toimimiseks ja pideva tulemuse saavutamiseks, kuid turgu arendavad tooted vajavad sündimiseks suuremat vabadust ja loomingulisi talente.

Ettevõtja roll on vedada tootearenduse protsessi lähtuvalt oma eesmärkidest ja ressurssidest. Tootearendus toimib vastavalt tellimusele ning ettevõtja kui tellija peaks hoidma kogu arendust õigel kursil, plaanitud ajaraamis. Tootearendus on meeskonnatöö, kus igal osapoolel on selge roll, kuid kõigil üks eesmärk.

Tule kuula, kuidas sinu ettevõte disainist ärist võita saab disainikoolitusel 27.01 Kultuurikatlas. Loe pikemalt siit.