Service Design in Government konverentsi muljed

Londonis toimus 8.-10. märtsil rahvusvaheline teenusedisaini konverents, kus teemaks teenusedisain avalikus sektoris - Service Design in Government 2017. Konverentsi muljeid jagab Katre Savi Eesti Disainikeskusest.


Konverentsi formaat rõhutab kogemuste jagamist ja aktiivset osalemist töötubades. Kõik kolm päeva algasid inspireeriva ja mõtlema ärgitava keynote ettekandega, millele järgnesid paralleelsessioonid – 4 erinevat töötuba korraga, 3-5 järjestikust sessiooni ehk kokku oli kolmel päeval võimalik ja vajalik teha valik 48 ettekande, case-study või workshopi seast.


Konverents toimus neljandat korda, osalejate arv on kasvanud 100-st osalejast esimesel korral, enam kui 200 osalejani käesoleval aastal. Osalejate seas oli enam-vähem võrdselt avalikus sektoris töötavaid inimesi ning avaliku sektori jaoks töötavaid disainereid ja disainijuhte. Teenusedisainihuvilised oli saabunud peamiselt Euroopa riikidest, ligi pooled UKst, väga paljud olid konverentsil juba teist ja kolmandat korda. Konverentsile tullakse eesmärgiga õppida, kogemusi vahetada, suhteid luua ja võrgustikus olla - tegemist oli justkui ühe kogukonna kohtumisega, kus teemad hästi asised ja sisulised ning juttu jätkus hiliste õhtutundideni.

Konverentsi avas Louise Downe, UK valitsuse disainijuht, kelle põhisõnum oli avaliku sektori eristuv kontekst, kus probleemid, mis ei lõpe kunagi, vajavad teistmoodi lahendusi – probleemide lahendamise asemel on vaja järjepidevat probleemidega tegelemist.


“There is no go big org or go home.”
“We have got to scale this thing. There will never be a ‘done’.
It is a perpetual beta.”
- Louise Downe, @louisedowneEsko Reinikainen, SatoriLab kaasomanik, juhatas sisse konverentsi teise päeva üsnagi provokatiivse ettekandega, et aidata mõista, mis on meid ümbritsev tegelik reaalsus – globaalne poliitika ja võimu ihalus, propaganda, strateegiline desinformatsioon, manipuleerimine inimese tahtega, ja millised on disainerite võimalused “asuda võitlusesse” inimeste parema elu eest. Me oleme liikumas ühest ajastust teise, tööstusajastule järgnenud infoajastust kõiki ja kõikjal ühendavasse ajastusse (connected age), kus on oluline taastada usaldus riigiinstitutsioonide vastu, asendada eeldused tõenditega ning teha asju avatult! 

“This community is my school”, Esko Reinikainen   


Konverentsi kolmanda päeva avasõnavõtu teemaks oli andmete tähendus teenuste loomisel ja otsustusprotsessis. Kit Collingwood Richardson, UK valitsuse töö ja pensionite osakonna asedirektor, kirglik ja särav esineja muutis muidu ehk vaid Exceli-inimesi kõnetava teema köitvaks ja kaasahaaravaks. Oma ettekandes keskendus Kit andmete väärtusloovale tähendusele: nähes numbrite taga inimesi muutub selgemaks teenuse loomise ja arendamise vajadus (nt andmete esitamisest muutuv tähendus: lõpetamist määr 80% vs 1 kasutajal 5-st tekib takistusi meie teenuse kasutamisel).

Sessioonidest osutus üheks populaarseimaks väga praktiline probleemi töötuba, kus teenusedisainerid Kate Tarling ja Ayesha Moarif, UK valitsuse julgeoleku ja majandusliku heaolu osakonna teenusedisainerid, rääkisid üksipulgi lahti tegelike probleemide lahendamise teekonna.

Ayesha ja Kate jagasid oma kogemust töötades valitusametnikest meeskondadega erinevates organisatsioonides– alustades probleemi ümbersõnastamisest kuni lahendusidee vormistamiseni ning nende ideede seostamiseni mõõdetavate tulemustega. Töötuba sidus hästi kokku seosed kasutajauuringu, poliitilise tahte ning tegeliku disainitöö ja teenuse arendamise. Töötuba oli väga praktiline ning ülihästi juhitud, kus oodatust ligi kolm korda rohkem osalejaid, kokku ligikaudu 90 probleemilahendamise huvilist, said väärtusliku kogemuse.Eristuv ja põnev oli Põhja-Iirimaa Innovation Lab’i töötuba, kus Sarah Wylie ja dr Christoper Farrington tutvustasid endi poolt loodud unikaalset disainiprotsessi, mis põhineb dünaamiliste süsteemide mudelil. Teenusedisain keskendub kasutaja vajadustele, kuid kui neid kasutajaid on miljon ja vajadused on väga erinevad, siis kuidas luua riiklik poliitika, mis arvestab enim kasutaja vajadustega, on jätkusuutlik nii teenuse pakkumise kui finantseerimise perspektiivis ning tagab inimeste kõrgeima heaolu riigis. Loodud mudel võimaldab hinnata paljude muutujate koosmõjust tulenevaid muutusi ning seeläbi väga keerukatele ja kompleksetele probleemidele lahendusi leida ja teenuseid luua-arendada.

Kui valdavalt ongi avaliku sektori teemad mõõtmatult suured ja raskepärased, siis nende lahendused võivad ja saavad olla hoopiski helgemad. Näiteid loovatest lahendustest bürokraatlikele probleemidele esitas Zeynep Falay von Flittner, disainibüroost HELLON (büroo, mis tegutseb HELsingis ja LONdonis), kes tutvustas kaht koostöösprojekti Helsingi Linnavalitsusega:
* iga-aastase tööandja ja töötaja vahelise arenguvestluse formaadi muutmine tähenduslikuks ja tulemuslikuks tööriistaks, millest osapooled märgatavat kasu saavad;
* töötoa formaadi loomine töötutele (Design your dream job), kus disainitööriistu kasutades “disainitakse oma unistuste töö”, mille tulemusel töötoas osalenud hakkasid ennast ja oma tulevasi töö võimalusi hoopis teistmoodi hindama ning jõudsid tagasi tööturule (loodud formaadi järgi korraldati 2 töötuba 17-le osalejale).

Põnevaid teemasid jagus muidugi veel, nende seas Amesterdami linnaportaal “My Amsterdam” (Peter Boersma, City of Amsterdam), spekulatiivne disain tulevikuteenuste kavandamisel (Cat Drew, Policy Lab), “Better Endings” - innovatsioon elu viimaste päevade hooldusteenuses (Perrie Ballantyne, Heather Richardson, Innovation Unit) jne.

Selle aasta konverentsi teemade kokkuvõtvaks märksõnaks kujunes jätkusuutlikkus, mille üks osa on kohustus olla avatud ja jagada ideid, tehtud töid, saadud kogemusi ning teine osa on vajadus kasvatada avaliku sektori töötajate kompetentsi, ühekordne disaineri(te) kaasamine ei taga piisavat muutust avalike teenuste pakkumisel.


Kui küsiksite, kas läheksin konverentsile ka järgmine kord või kas soovitaksin teil osaleda, siis vastus on jah, konverentsil tasub osaleda. Ja kindlasti võiks järgmise aasta programmis olla üks hea case-study Eesti avaliku sektori teenusedisainist, heal tasemel näiteid on meil küll*.

* SDinGov 2016. a. konverentsil esines ettekandega Janek Rozov (MKM), teemaks “’Teenuste omanike’ kontseptsiooni rakendamine Eesti avalikus sektoris”.