Seminar "Innovatiivne riigiteenus e-residentsuse näitel"

5.-6. märtsil kogunesid Arhitektuurikatlasse erinevate ministeeriumite ja organisatsioonide esindajad, et kahe päeva jooksul inspireeruda, tutvuda rahvusvaheliste innovatsiooninäidetega riigisektorist ning proovida praktiliselt läbi ka erinevaid teenusedisaini tööriistu.

IMG 0751

Päeva esimene pool keskendus inspireerivatele näidetele nii Eestist kui ka välismaalt. Avakõne tuli videosillana Nesta juhilt Geoff Mulganilt, kes innustas riigisektorit julgemalt eksperimenteerima ja kasutajakesksemalt mõtlema. Peakülaline oli Marco Steinberg Soomest, kel on Sitra endise disainijuhina pikaajaline avaliku sektori innovatsiooni juhtimise kogemus. Marco rääkis disaini ja innovatsiooni rollist kastuajakesksete riigiteenuste arendamisel. Avalikul sektoril on täita väga oluline roll moodsa ühiskonna kujunemisel, kuid ta on keerulises olukorras, sest ühelt poolt on tegu traditsioonilise, kinnistunud arusaamadega struktuuriga, mis peab samal ajal vaatama tulevikku ning visualiseerima tulevikuvisioonid kodanike jaoks. Meie ees on võimatud väljakutsed (impossible challenges) – peab muutma konteksti ja alustama täiesti nullist. Samuti rääkis ta Soome keskkonnapoliitika näitel silomõtlemisest (silo thinking), mida iseloomustab jäigastunud keskendumine oma valdkonnale ja koostöö vähesus teiste organisatsioonide ja valdkondade vahel. Et teenused oleksid kasutajast lähtuvad ja kasutajasõbralikud, on äärmiselt oluline koostöö erinevate organite vahel. Just sel põhjusel oli seminarile oodatud inimesed kahekümne viiest erinevast ministeeriumist ja organisatsioonist.

Vaata Marco Steinbergi kõne videosalvestust siit.


Eestist jagas riigisektori poolseid kogemusi koostööst disaineritega Sotsiaalkindlustusameti (SKA) juht. Sotsiaalkindlustusamet osales ühena kolmest organisatsioonist teenusedisaini pilootprojektis, kus kolme kuu jooksul arendati koos teenusedisaineri Janno Siimariga välja kasutaja vaatenurgast lähtuv uus teenuse kontseptsioon. Just kasutaja – kliendi keskne vaatenurk on üks olulisemaid aspekte, mida ka Saarevet rõhutas. Täna vaadatakse ja arendatakse kõiki SKA teenuseid kasutajast lähtuvalt ning teenusedisaini tööriistu rakendatakse ka SKA igapäevatöös. Väga ilmekalt võttis SKA innovatsiooni ja mõtteviisi muutuse kokku Saareveti viimane slaid: "We don't draw laws. We design services from the clients perspective."

Vaata Juta Saareveti kõne siit. 

IMG 0779


Päeva teine pool viis e-residentsuse lainele – vastne programmijuht Kaspar Korjus rääkis projekti visioonist ja hetkeseisust. Töötubade ettevalmistusena tutvustasid ennast e-residentsuse kasutajad – ukrainlane Stanislav üle Skaibi ning soomlane Jorma ja aregentiinlane Carlos seminaril koha peal. Nad rääkisid oma kogemustest, põhjustest, kitsaskohtadest ja soovidest seoses e-residentsuse projektiga.

IMG 0900


Teenusedisainerite Hede Kerstin Luige, Jannus Jaska ja Ants Lusti juhendamisel said seminaril osalenud praktiliselt läbi proovida kolme teenusedisaini tööriista – persoona töölehte, klienditeekonna kaarti ja seotud osapoolte kaardistamist. Meeskondade tööd aitasid lisaks disainijuhtidele juhendada teenusedisainerid Hannes Seeberg, Kadri Tuisk ja Amid Moradganjeh.

Seminari teine päev jätkus väiksemates meeskondades ja töötoas mindi süvitsi e-residentsuse teenuseplaanide ja ettepanekutega. Eelmisel päeval kaardistatud väljakutsete alusel arendati edasi konkreetseid teenuseplaane ning teenus prooviti läbi ka olulisuse-keerukuse maatriksil. Päeva lõpus esitasid meeskonnad grupitööde kokkuvõttena oma nägemused võimalikest teenustest ning osapooltest-asutustest, mis nendega seotud on. Seminar andis hulgaliselt materjali ja teemasid, millega e-residentsuse 7-liikmeline meeskond (kuhu kuulub ka teenusedisainer Jannus Jaska) edasi hakkavad töötama.

IMG 1274

Tagasiside ja vastukaja nii osalejate kui ka esinejate poolt oli väga positiivne ja innustas teenuseid vaatama kasutaja vaatepunktist ning teha enam koostööd teiste organisatsioonidega.

Vaata ka intervjuusid koolituse osalenutega.