Riik muudab oma senised e-teenused kasutajasõbralikumaks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ning Trinidad Consultingu eestvedamisel käivitati teenusedisaini ja IT analüüsi hõlmav pilootprojekt, mille eesmärgiks on tõsta seniste avalike teenuste äriprotsesside kvaliteeti ning planeerida uusi ja kasutajasõbralikumaid teenuseid.

Projekti on valitud 20 erinevat e-teenust, tuludeklaratsiooni esitamisest kuni maksuvõla ajatamiseni välja.

„Projekti tulemusena muutuvad riigipoolsed IT lahenduste tellijad senisest teadlikumaks. Erinevate koolituste ja projektide käigus saavad nad parema ülevaate teenusedisaini ja IT analüüsi poolt pakutavatest võimalustest.

Igapäevaelus tähendab see, et erinevate e-teenuste kasutamine, nt Maanteeameti puhul eriliste numbrimärkide tellimine, muutub senisest lihtsamaks", rääkis projekti teostaja, Trinidad Consultingu, kasutatavuse suuna juht Hegle Sarapuu.

Kasutajasõbralikum e-teenus tähendab seda, et see on testitud nii teenuse sisu kui ka kasutaja vaatepunktist ja võimaldab tulevikus kõiki teenuseid senisest lihtsamini hallata. Pärast pilootprojekti õnnestumist vaadatakse üle teisedki riigi poolt pakutavad e-teenused.

Projekti teostajaks on Eesti ja ühtlasi ka Baltikumi suurim kasutajakogemuse disaini ja ärianalüüsi ettevõte Trinidad Consulting OÜ, kelle klientide hulka kuuluvad lisaks MKMile ka Elion, Tallinna Kaubamaja, Selver, Elisa, EAS, Tallink, City24.ee, Kaitseministeerium, Cherry Media, Päästeamet, Töötukassa, Riigi Infosüsteemi Amet, NATO Küberkaitsekeskus jpt.

Allhankijana osaleb projektis ka PricewaterhouseCoopers Advisors OÜ.

Projektis osaleb üheksa asutust: MKM, Maanteeamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Konkurentsiamet, Veeteede Amet, Lennuamet, Põllumajandusamet, Riigi Infosüsteemi Amet ja Maksu- ja Tolliamet. Projekt valmib 30.09.2014.

Huvilistel on projektiga võimalik tutvuda aadressil http://bit.ly/1snSR8X