Peaministri visiit Taani: "Tootearendus algab disainimeeskonnast"

Valmistades ette peaminister Taavi Rõivase ärivisiiti Taani, oli eesmärgiks näidata, et disain on Taanis oluline ja tänaseks ka läbinisti loomulik komponent lisandväärtuse loomisel. Erinevate kohtumiste käigus nägime, et disainiga luuakse väärtust igal pool - avalikus sektoris, linnaplaneerimisel, teenuste ja toodete arendamisel, poliitika kujundamisel jne.Disainile pühendatud päeva alustasime meditsiinitööstusettevõttest Coloplast,  kus meid võtsid vastu Jeanne Marell (Head of User Insight) ja Hans Falleboe (Head of Design). Disain on Coloplasti DNA osa viimased 7 aastat, alustati 2 disaineriga, millest on tänaseks kasvanud 2 meeskonda - User Insight Team ja Design Team, kokku üle 20 disaineri. Kõige olulisem sõnum, mida Coloplastist kaasa võtame, on, et tootearendust alustab disainimeeskond. Ideekontseptsioon, millist toodet, kellele ja miks, sünnib läbi erinevate ja korduvate kasutajauuringute, kuhu keskmiselt haaratakse ca 300 kasutajat ja milles vaadeldakse inimest kui tervikut (mitte ainult arendatava toote kontekstis). Selliselt arendatud toote kasutuskogemus erineb kardinaalselt varasemast - tutvusime mitme “enne” ja “pärast” lahendusega. Ja  tulemusena on viimasel viiel aastal Coloplasti aktsiahind kahekordistunud, äritulu on kasvanud keskmiselt 8% aastas, ulatudes 2015.-2016. aastal ca 20 miljardi euroni ja kasum 422 miljonit eurot. Võrdluseks on Eesti 100 suurima ettevõtte ettevõtte 2015. aasta kasum kokku 805 miljonit eurot, sh suurima kasumiga Swedbanki aasta kasum on 86 miljonit eurot. Teadus ja arendustegevusse on investeerib Coloplast igal aastal 3% äritulust. Et see kõik läheb korda inimestele, kellele Coloplast tooteid valmistab, näitab fakt, et 4 aastat järjest on Coloplast valitud maailma kõige patsiendisõbralikumaks ettevõtteks. Lühidalt – disain on oluline osa Coloplasti globaalsest eduloost. Päeva keskpunktiks kujunes paneeldiskussioon, mille Taavi Rõivas oma kõnega avas  "Riik kui teenus" on sõnum, mis Rõivase kõnest kõlama jäi ja selle saavutamiseks on vaja disainerite ja teiste inimkäitumist uurivate spetsialistide ühist jõupingutust alustades poliitikakujundamise protsessist.

Õnneks jätkus peaministril võhma ka päeva viimaseks külastuseks tootearendus ja tööstusdisainibüroosse Attention. Peaministrile andis Attentioni tegemistest ülevaate asutaja ja tööstusdisainer Henrik Jeppesen. Rääkisime disainist innovatsiooni võimendajana ja disainiharidusest, mis peab tootma disainereid, kes on võimelised töötama multidistsiplinaarsetes meeskondades ja rääkima inseneridega ühte keelt. Peaministri küsimusele, kas disain peaks pigem kuuluma kultuuri- või majandusministeeriumi valdkonda, vastas Henrik, et oluline on disaini teemana toetada mõlemas. Me peame saama loovuse ettevõtlusse ja toetama ka valdkonnas tegutsevaid disainereid.

Visiidil osalejate muljed:

Martin Pärn, Iseasi:

Coloplasti ja Attentioni kogemus oli positiivne – disainerid teevad seda, mis meiegi, vaid suuremas mastaabis. Selline disain on Eestis täista olemas, selliseid tellijaid aga napib.


Jüri Orgusaar, Valge Creative:

Taani on teadagi kõrgetasemeline disainimaa ja seda ka Kopenhaageni visiidil külastatud ettevõtted selgelt näitasid. Nii Coloplasti kui ka Attentioni referentsid ja töönäited demonstreerisid hästi, et disain on innovatsiooniprotsess, mille eesmärgiks parem kasutajakogemus ja lõpptulemuseks suurem äritulu. Disainiprotsessi, eriti mis puudutab tootedisaini, lahutamatud osad on ka korralik eeltöö - turu-uuring, kliendiintervjuud ja varasema kasutajakogemuse analüüs. Terviseturunduse valdkonna projektide loovjuhina ja strateegilise disainerina sain isiklikult kindlasti häid mõtteid, aga samas ka kindlustunnet, et oleme ka ise siin Eestis tegelikult selles osas väga õigel teel. Visiidi kokkuvõtteks: iga reisikogemuse oluline määraja on reisiseltskond ja inimestevahelised suhted grupis, selles osas on äärmiselt hea meel uute kontaktide üle, mis on mitmed ka disainivaldkonna välised. Kui avatult ühisosa otsida, siis leiab ka advokaat või tehnoloogia-inimene endale ikka selle “konksu” millega disain tema äri aidata võib ja mille peale ta varem ise ei tulnud.

Tarmo Härmaorg, Ten Twelve:

Mulle väga meeldis, et tegemist oli äärmiselt sisuka ja väga praktilise suunitlusega reisiga. Tiheda viie päeva sisse mahtus hulganisti põnevaid vestluseid, uusi tutvusi ja väärtuslikke mõtteid. Nii disainist, ärist, juhtimisest kui veel paljust muust.