Ökodisaini audit ootab ettevõtteid piloteerima

Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini labor ja Eesti Disainikeskus töötasid Ecodesign Circle projekti raames välja ökodisaini auditi metodoloogia. Auditi eesmärk on hinnata protsesse ja tegevusi, mida ettevõte soovib ökodisaini ja ringlusmajanduse põhimõtetest lähtuvalt muuta ja arendada. 

Kutsume ettevõtteid auditit tasuta piloteerima ja kogenud disainijuhtide ja keskkonaekspertide käe all uusi lahendusi ja võimalusi otsima.

ökodisain, ringlusmajandus, ökodisaini audit

Ettevõtted otsivad pidevalt uusi ärivõimalusi, turunišše, eristumisvõimalusi, konkurentsieeliseid, uusi tooteid ja teenuseid. Kuigi keskkonnasäästlik mõtlemine on paljuski nõutud täna või lähitulevikus erinevate eurodirektiividega, siis ettevõtjate kogemus ja oskus mõelda igal sammul keskkonnasäästlikus võtmes, ei ole paljudes valdkondades veel juurdunud.
 
Ökodisaini auditi rõhuasetus on just tulevikuvõimaluste leidmisel, mõeldes selle all võimaluste tuvastamist ökodisaini, jätkusuutliku majanduse, ringlusmajanduse põhimõtetel toimivate ärimudelite ja tootmis- ja teenindusprotsesside toimimisvõimaluste leidmiseks.

Kliendikeskne, probleemikeskne ja keskkonnasäästlik tooteseeria ja teenuse arendus võiks olla iga ettevõtte eesmärk. Ökodisaini audit peaks aitama ettevõttel otsustada, milline on parim võimalik teekond ökodisaini põhimõtete rakendamiseni ja selle konkurentsieeliseks muutmine, arvestades ettevõtte olemasolevat olukorda ja võimalusi.

Auditit viivad ettevõttes läbi kogenud disainijuht ja ringlusmajanduse-eksperdid Markus Vihma ja Harri Moora. 

Audit kestab 1-2 päeva ja hõlmab intervjuusid ettevõtte võtmeisikutega ning töötubasid. Audit lõpeb kirjaliku raportiga, mis võtab kokku järeldused ja võimalused ning on sisendiks järgmisele etapile, ehk Ecodesign Sprindi lähteülesandele. Kuivõrd auditit võib pidada hetkeolukorra ja võimaluste kaardistamiseks, siis Ecodesign Sprint hõlmab endas juba idee genereerimise ja piloteerimisprojekti väljatöötamist, mille arendust ja läbiviimist veab Design Forum Finland.

Ökodisaini auditi vastu huvi tundvalt ettevõttelt ootame suurt motivatsiooni ja tahet jätkusuutlikkuse teemade vastu ning ressursid töötajate näol, kes teemaga ettevõttes tegeleksid.

Huvi ja küsimuste korral võtke ühendust Ecodesign Circle projektijuhi Maris Oravaga: maris@disainikeskus.ee, 6311508

Ökodisaini auditi tööriist töötati välja ja piloteeritakse Ecodesign Circle projekti raames, mis on rahastatud Euroopa Liidu Interreg Läänemere piirkonna programmist.