Kuidas disainmõtlemine aitab Rabacondal kulusid kokku hoida?

Mida ootasite tootearenduse meistriklassilt, kui sinna kandideerisite?

Rabaconda tootearenduse võtmesõnaks on alati olnud „innovaatilisus“. Konkurents motospordi nišis on tihe ning üha enam kosmiliste turunduseelarvetega gigantsete brändide suunas kalduv. Konkureerimiseks peab väikeettevõtjal olema selge eristumiskoht, mis paneb motosportlase nende tooteid ja teenuseid eelistama.

Rabaconda esimese toote, rehvivahetuspukiga see õnnestus ning uks maailma motospordi turgudel sai edukalt avatud. Järgmise tooteideede otsingutel oleme mõelnud väga suurejooneliselt ning proovinud leiutada midagi vähemalt sama uuenduslikku kui rehvipukiga korda saatsime. Paraku näisid ambitsioonikalt alustatud projektid mahukate investeeringute ja pikkade tasuvusaegade tõttu meile liiga riskantsetena.

Sisenesime tootearenduse meistriklassi programmi ootusega leida võimalusi seisma jäänud projektidega edasiliikumiseks ning nutikamaid lahendusi toodete arendamiseks. Rabaconda tootearenduse eesmärgiks on motosportlastele ja mehaanikute elu lihtsamaks ning raha- või aegasäästvamaks tegemine. Uute toodete loomine ei ole kunagi omaette eesmärgiks olnud.

Mil moel aitas teid koostöö mentoriga?

Koostöös mentoriga lahkasime seniseid projekte ning analüüsisime võimalikke lahendusi nendega jätkamiseks. Kiiresti kasvava ettevõttena on käibekapitali puudujääk igapäevane probleem ning ilma täiendavate väliste investeeringuteta varem alustatud suurejooneliste projektide realiseerimine võimalikuks ei osutunud. Samuti oleks ühele suurprojektile panustades kõik munad ühes korvis. Seetõttu pöörasime fookuse hajutatud riskidega tulusalt äri tegemise võimaluste leidmisele. Otsingutel jõudsime Amazoni turuplatsini, kus oleme Rabaconda tooteid juba aastaid müünud.

Millised olid need konkreetsed tegevused, mis koos mentoriga ette võtsite?

Koostöös mentoriga seadsime sisse uued tootearendusprotsessid, mis on üles ehitatud peamiselt suurte turuplatside (Amazon, Ebay) müügiandmetele. Küllaltki lineaarsete protsesside tulemusena jõudsime kaalutletud võimalusteni, mille realiseerimine on suhteliselt riskivaba ning meile jõukohase eelarvega. Protsess koosnes järgmistest põhilistest etappidest:

1. ideede genereerimine motovõistluste boksialas, motoklubides ja remondipunktides ja erinevate keskkondade kaudu nagu Pinterest, DYI ja lifehack-blogid;
2. spetsiaalse tarkvara abil hangitavate andmete põhjal tootegrupi senise müügistatistika analüüsimine ja sellest lähtuvalt meie konkurentsivõime hindamine, eristumisvõimaluste ja toote lansseerimiskulude väljaselgitamine;
3. tootearenduse sisendi kogumine olemasolevate toodete kriitilistest kommentaaridest, interneti foorumitest, YouTube arvustustest ning nende süntees, pööramaks konkureerivate toodete nõrkused oma toote tugevuseks ja tekitades sellega selge eristumiskoha;
4. toote hankimisvõimaluste väljaselgitamine, tarneahela kulu ning omahinna kalkulatsioonid;
5. toote listingu koostamine vastavalt märksõnade analüüsile;
6. toote lansseerimine ning tegevused hea otsingupositsiooni saamiseks turuplatsil.

Miks viis teid lahendusi otsides just turuplatside nagu Amazon juurde?

Sadade miljonite kasutajatega turuplatsid annavad suurepärase kaemuse inimeste soovide kohta, kuna sinna minnakse reeglina väga konkreetse kavatsusega – osta. Rabaconda brändi praegune kuvand võimaldab meil edukalt kaubitseda mootorrattakaupadega ning laieneda ka muudesse rehvidega seonduvatesse- ja tehnikaspordi valdkondadesse.

Milliste oluliste võtmearendusteni jõudsite koostöös mentoriga?

Olulisi valdkondi, millele õppisime tähelepanu pöörama, oli tegelikult kaks.

1. Ostujuhtimine
Mentori juhendamisel viisime Rabaconda ostujuhtimise ja tootmisprotsesside tundmaõppimise uuele tasemele. Olles aastaid sõltunud ühest põhilisest tarnijast, kelle toodang moodustab 80% meie ettevõtte müügikäibest, kippus partnerlussuhte jõupositsioon kalduma tarnija poole. Leides hea alternatiivse partneri, kes tõestas ennast soodsama, kiirema ning paindlikumana, on läbirääkimisjõud tagasi meie poolel. Uue tarnija mängutoomine aktiviseeris ka vana partneri, kes on senisest rohkem pingutama hakanud.

Leides alternatiivseid tarnijaid ka teistele toodetele ja tootekomponentidele, on meie tänane tarnekindlus oluliselt paranenud. Järeldasime, et ei tasu jääda mugavustsooni, arvates, et parimad võimalused on juba leitud ning toode on valmis. Alati leidub uusi võimalusi, kuidas teha veel paremini või efektiivsemalt.

2. Tootmisprotsesside tundmine
Kaarel Mikkini õhutusel osalesime meie koostööpartnerite igapäevatöös ja õnnestus teha mitmeid kasulikke tähelepanekuid. Olles teoorias kogu tootmisprotsessiga tuttav, andis selle sees veedetud päev põhjalikuma arusaamise toimuvast. Selgus tõsiasi, et kui tootja ei tea toodetavate detailide otstarvet, ei oska ta teha ka ettepanekuid kuluefektiivsemaks tootmiseks. Tootja teadmised erinevatest võimalustest ületavad meie omi ning tihedam koostöö viib parema toote ja suurema efektiivsuseni.

Eriti markantne juhtum selgus pakkimisliinil töötades, kus selgus, et peale viimast tooterevisiooni ei mahtunud üks koost enam hästi pakendisse ära. Tekkisid vigastused transpordil, mis põhjustasid meile soovimatuid lisakulusid. Pakendit ei saanud suurendada, kuna see tähendanuks, et kaubaalusele mahub 25% vähem tooteid. Lahendusena vähendasime toote ühte mõõtu, ilma et klient oleks aru saanud ja väga minimaalse mõjuga toote kasutatavusele. Ülimalt lihtne lahendus, mis aitab meil nüüd säästa transpordikuludelt ning vältida rahulolematuid kliente.

Rehviheeblite pakkimisel osaledes avastasime, et tarnija on pakendanud heeblid tehases kahte kilekotti, mille me mõlemad komplektidesse pakkides ära viskame. Meile pakkimisteenust osutav partner ei pidanud vajalikuks meid sellest teavitada. Andsime tarnijale korralduse lihtsustada transpordipakendit. Selle tulemusel vähenes heeblikomplektide pakkimiseks kuluv aeg, toote ostuhind ja võitis keskkond.

Kui palju oli meistriklassis uut infot ja kui palju vanade tõdede meeldetuletamist?

Oleme taasteadvustanud klientide tagasiside olulisust. Elu on näidanud, et kliendid kipuvad andma tagasisidet pigem siis, kui ollakse rahulolematud. Selleks, et vältida negatiivse tagasiside avaldamist internetis ja muus avalikus ruumis, oleme loonud protsessid, palumaks klientidel pöörduda probleemide korral otse meie poole. Selleks oleme lisanud iga toote kasutusjuhendile üleskutse küsimuste korral meiega ühendust võtma; julgustanud edasimüüjaid oma kliente probleemide korral otse meiega suhtlema; seadnud sisse veebiostule järgneva automaatse emailide väljastamise jada, pärimaks, kas toode on heas korras kohale jõudnud ja vastab ootustele. Hiljutised kogemused on näidanud, et esialgu negatiivse kogemuse saanud kliendist võib hea järelteeninduse tulemusel saada superfänn.

Kas meistriklassis osalemine on mõjutanud teie tulevikuplaane?

Oleme sisse seadnud uue suuna tootearenduses ja -protsessides. Nüüd tuleb asuda seda teostama ning seejärel elluviima meie suurimat masterplaani, milleks on crowd-sourcingul põhinev motosporditoodete tootearendus. Sellest tuleneb ka Rabaconda slogan – “Rider developed designs”. Motosportlaste hulgas on palju leidlike ja osavaid inimesi, kes on loonud väga praktilisi ja ägedaid tööriistu ja vidinaid tsiklitele. Meie missiooniks on aidata need leiutised nende garaažist välja, viimistleda tooteks ning teha kättesaadavaks üle maailma. Kiirelt kasvav müügivõrgustik on tänaseks loodud ning kui oleme tõestanud endale ning teistele, et oleme suutelised regulaarselt tooteid edukalt lansseerima, saame plaani käiku lasta ning Rabaconda co-creation community arendamisega algust teha.

EASi, Eesti Disainikeskuse ja BDA Consultinguga koostöös korraldatud tootearenduse selle aasta viimasesse meistriklassi on võimalik kandideerida kuni 15. juunini

Lisainfoga saab tutvuda siin: http://bit.ly/TMK_lisainfo
Registreerumisankeedi leiate siit: http://bit.ly/TMKavaldus