Kandideeri EcoDesign 4.0 Sprint kiirendiprogrammi

Kaasaegse ringdisaini ärimudeli arendamise kiirendiprogramm: EcoDesign 4.0 Sprint.


EcoDesign 4.0 Sprint kiirendiprogramm on mõeldud väikese või keskmise suurusega ettevõtetele, kus ekspertide juhtimisel arendatakse ühele valitud ettevõttele kaasaegne ringdisainist lähtuv ärimudel või teenus.

Osalemine pilootprojektis on TASUTA ning kandideerida saab programmi kuni 15. oktoobrini! EcoDesign 4.0 Sprinti korraldab Eesti Disainikeskus ning see toimub EcoDesign Circle 4.0 rahvusvahelise projekti raames. Eesti Disainikeskus valib kandideerijate seast välja ühe ettevõtte ning veebipõhine töötuba kestab 2-3 päeva. Projekt keskendub ringmajanduse teenuste arendamisele ja annab suurepärase võimaluse ringdisainist lähtuvate uute ärimudelite loomiseks.

Kandideeri EcoDesign Cirlce 4.0 kiirendisse SIIN


Mis on EcoDesign Sprint 4.0?

EcoDesign Sprint 4.0 on virtuaalne ringmajanduse teemaline koolitus ja kiirendiprogramm. See on mõeldud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes on huvitatud ringmajanduse äripotentsiaalist ning soovivad arendada (digitaalseid) teenuseid ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt. Üheskoos ringmajanduse eksperdi ja teenusedisaineriga tutvustatakse ringmajandusest lähtuvaid jätkusuutlikke teenuseid ja disainimeetodeid, mis aitaksid äril areneda.

Kellele on programm mõeldud?

- Pilootprogramm on mõeldud väikese või keskmise suurusega ettevõttele, kellel ei pea olema eelnevaid teadmisi ringmajandusest ja disainist. Ettevõte võib olla ükskõik millisest sektorist, ükskõik millise kogemusega. Kõige olulisem valikukriteerium on huvi liikuda tootearendusest teenuse arendamise juurde või arendada juba olemasolevat teenust ringdisaini põhimõtetest lähtuvalt.

- Kandideerivalt ettevõttelt ootame valmisolekut panustada oma aega (3-4 tööpäeva) ning arendada teenust edasi ka peale töötoa lõppu.

Lisakriteeriumid, mis valikus rolli mängivad:

-  Valmidus liikuda lineaarselt ärímudelilt ringse ärimudelini
-  Avatus uutele ideedele, valmisolek teha koostööd multidistsiplinaarses meeskonnas (sh online-vormis).
-  Valmisolek jagada tagasisidet toimunud töötoa metodoloogia ja tulemuste kohta, et arendada pilootprojekti edasi.

Mis kasu saab osalev ettevõte?

-  Annab eelise avastamaks ringmajanduse äripotentsiaale;
-  Sprindi raames luuakse üheskoos osaleva ettevõttega vähemalt kaks ringmajandusteenuse ideed, mida on ettevõttel edaspidi võimalik iseseisvalt edasi arendada ja kasutusele võtta;
-  Personaalne tugi ja mentorlus ringmajanduse ja teenusedisaini ekspertidelt;
- Tugi digitaalsete teenuste loomiselEcoDesign Circle 4.0 toimub Läänemere regiooni Interregi projekti raames. See on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa naabruspoliitika instrumendi (ENI) ja Venemaa Föderatsiooni poolt. Projekti juhtpartner on Saksamaa Keskkonnaagentuur. EcoDesign Circle 4.0 on Interreg’i BSR projekti EcoDesign Circle 2016–2019 jätkuprogramm ning kestab kuni 2021. aasta jaanuarini.

Uuri lisa EcoDesign Circle 4.0 projekti kohta siit: ecodesigncircle.euRingdisain