Ilmus SEE bülletääni 12. number

Ilmus Euroopa disaini- ja innovatsioonipoliitika ajakirja SEE Platform Bulletin uus ja järjekorras juba kaheteistkümnes number, kus räägitakse muuhulgas ka Eesti disainivaldkonna tegevusplaanist.

Ajakiri tutvustab disaini- ja innovatsioonipoliitika arenguid, disaini toetusprogramme ja olulisi uuringuid Euroopast ja mujalt maailmast. Ajakiri ilmub kaks korda aastas ning on digitaalsel kujul loetav projekti kodulehel. 

Sel korral saame lugeda, kuidas Eestis disainipoliitikat Eestis aetakse. Nimelt hinnatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kokku pandud Disainivaldkonna tegevusplaani 2012-2013, analüüsitakse tehtud tegevusi ja nende mõju seatud eesmärkide saavutamisel. Lisaks kirjutatakse numbris disaini ja innovatsiooni ökosüsteemi kaardistamisest (Design Innovation Ecosystem), antakse ülevaade Kuuba, Islandi ja Prantsusmaa disainipoliitikatest ning põigatakse ka väikse Lõuna-Ameerika riigi Uruguay disainipoliitika arendamisse. 

Eesti Disainikeskus on võrgustiku Sharing Experience Europe – Policy, Innovation, Design (SEE) liige alates 2009. aastast, et õppida teiste riikide kogemustest disainipoliitika ja disaini toetusprogrammide arendamisel ja läbiviimisel ning viia partneriteni infot Eesti disainimaastikul toimuvast. Partnerite kogemused olid suureks abiks ka Eesti disainivaldkonna tegevuskava 2012-2013 koostamisel ning Disainibuldooseri ja Disainiveduri programmide arendamisel ja ellu viimisel.

SEE võrgustikku kuulub 11 disainiorganisatsiooni Euroopast ning võrgustiku tegevustesse kaasatakse ka poliitikakujundajaid ja otsustajaid. Võrgustiku eesmärgiks on toetada disainipoliitika arendamist riikide tasandil ning disainiteemade integreerimist Euroopa Liidu innovatsioonipoliitikasse.

2012.-2015. aastal viib võrgustik Design Walesi eestvedamisel ellu SEE Plaform projekti, mis on osa Euroopa Komisjoni disainiinnovatsiooni algatusest. SEE Platformi projekti käigus võrreldakse disainipoliitika seireuuringutega Design Policy Monitor disainisektori hetkeseisu ja trende võrgustiku partnerriikides, korraldatakse kohtumisi ja töötubasid otsustajate ja toetusprogrammide juhtidega, antakse välja 5 poliitikasoovituste kogumikku ja 6 disainipoliitika ajakirja ning kogutakse häid praktikaid ja näiteid disaini ja innovatsiooni toetusprogrammidest üle maailma.